VIDEO IERAKSTS paneļdiskusija “Priekšlikumi nacionālā rīcības plāna uzlabošanai un ierosinājumi citām politiskām iniciatīvām”

Forumā “Latvijas bērni nabadzības ēnā” nevalstisko organizāciju pārstāvji meklēja “gaismas slēdzi”, kas garantēs, ka ikvienam bērnam Latvijā tiek nodrošināta piekļuve veselīgam uzturam, kvalitatīvai izglītībai, pienācīgam mājoklim un pieejamai veselības aprūpei un kas nepieļaus un mazinās sociālo atstumtību tiem bērniem, kuru pamatvajadzības šobrīd netiek nodrošinātas.

Moderators: Vilis Brūveris

Diskusijas dalībnieki:

  • 14. Saeimas deputāte Zane Skujiņa-Rubene.
  • Veselības ministrijas valsts sekretāre Agnese Vaļuliene;
  • Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite;
  • Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Niedre-Lathere;
  • Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte;

Forums tika organizēts projekta “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” ietvaros un tā norisi finansē Eiropas Savienība – NextGenerationEU. Šeit paustie uzskati un viedokļi ir tikai Latvijas Bērnu labklājības tīkls uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.

Leave a Comment

Scroll to Top