Piedalījāmies biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” rīkotajā Vasaras akadēmijā

No 18. līdz 21.augustam Līgatnē norisinājās biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” rīkotā VASARAS AKADĒMIJA.

Katra akadēmijas norise tika veidota pēc principa – informēt, diskutēt un radīt.

Mēs vadījām norisi Tiešās līdzdalības online rīka izveide jauniešiem vecumā no 13-17 gadiem. Norises mērķis – uzzināt nepilngadīgo jauniešu viedokli un idejas platformas attīstībai, kura ļautu apkopot nepilngadīgo Latvijas jauniešu viedokļus par viņiem svarīgiem tematiem.

Galvenais, ko vēlamies uzsvērt- sarunas ar jauniešiem parādīja, ka dažādās aptaujas skolās, kur tiek jautāts jauniešu viedoklis par skolā notiekošo un tas, ka pēc tam neseko ne atgriezeniskā saite, ne arī kādas izmaiņas, būtiski mazina jauniešu vēlmi līdzdarboties un sniegt patiesas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Ir zudusi uzticēšanās un sava viedokļa paušanas iniciatīva, jo viņi neredz tajā jēgu, vēl vairāk- ir bailes paust patieso viedokli, jo iespējams, ka sekos kādas negatīvas pieaugušo rīcības, pārmetumi pēc tam.

Neliels pārskats par mūsu diskusiju- šeit.

Leave a Comment

Scroll to Top