Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija maina nosaukumu un paplašina funkcijas

No 2024.gada 1. janvāra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  pārtop par Bērnu aizsardzības centru, kurš īstenos atbalsta un uzraudzības funkcijas.

Centrs tiek veidots par atbalstošu un koordinējošu iestādi bērnu aizsardzības jautājumos, kas pārredzēs iesaistīto institūciju lomas un atbildības  bērnu dzīvības un veselības apdraudējuma un to risku situācijās, kā arī veicinās institūciju sadarbību bērnu attīstības risku mazināšanā un bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā. Plānots pilnveidot iestādē pieejamo atbalstu un pakalpojumus bērniem un ģimenēm, kā arī speciālistiem

Bērnu aizsardzības centra  darbība tiks vērsta uz  rīcību koordinēšanu krīzes un īpaši sarežģītās situācijās,  padziļinātu traģisko un īpaši sarežģīto gadījumu analīzi, tās rezultātu apkopošanu un izmantošanu procesu pilnveidē.

Plašāka informācija: https://www.bti.gov.lv/lv

Scroll to Top