Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija

Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija, kas būs koleģiāla institūcija, kurā ietilpst pilnvarotas amatpersonas un biedrību pārstāvji. Komisijas mērķis ir izveidot profesionālu speciālistu komisiju bērna vislabāko interešu aizsardzībai adopcijas uz ārvalstīm procesā. 

Šādas komisijas izveidi paredz Ministru Kabineta noteikumi “Par Ārvalstu adopcijas komisiju”, kas otrdien, 19. septembrī pieņemti valdības sēdē. 

Komisijas sastāvu veido septiņi pastāvīgi komisijas locekļi. Tos pilnvaro trīs tiešās valsts pārvaldes iestādes: Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Pārējie četri pastāvīgie pārstāvji ir iekļauti no biedrības “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” ar mērķi sniegt kompetentu viedokli par alternatīvās aprūpes iespējām bērnam Latvijā un bērna labākajām interesēm, atbilstoši konkrētā bērna individuālajām vajadzībām, biedrības “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija” ar mērķi sniegt kompetentu skaidrojumu un veikt vērtējumu par bāriņtiesas veikto darbību apjoma atbilstību praksei, normatīvajam regulējumam un konkrētā lietā iesaistītā bērna interesēm, Latvijas Psihologu biedrības ar mērķi veikt kompetentu vērtējumu par to, vai ir korekti un atbilstoši bērna vecumam un komunikācijas spējām noskaidrots un fiksēts bērna viedoklis par ārvalsts adopciju, kā arī biedrības “Latvijas Ģimenes ārstu asociācija” ar mērķi skaidrot un vērtēt medicīnisko pusi lietā atbilstoši bērna veselības stāvoklim.

Vienlaikus apstiprināti grozījumi saistītajos MK noteikumos “Adopcijas kārtība”, precizējot ārvalsts adopcijas kārtību attiecībā uz kompetentajai bāriņtiesai veicamajām darbībām komisijas atzinuma saņemšanai un tās rīcībai pēc komisijas atzinuma saņemšanas.

Lai nodrošinātu komisijas darba atbilstību starptautiskajam tiesiskajam regulējumam bērnu tiesību aizsardzības jomā, pirms komisijas darba uzsākšanas Labklājības ministrija nodrošinās tās locekļiem izglītojošu lekciju par Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijā nostiprinātiem bērnu tiesību aizsardzības principiem, to saturu, interpretāciju un piemērošanu, atbilstoši bērna vislabākajām interesēm.

Scroll to Top