Tīkls tiekas ar prezidenta padomniecēm

Šī gada 4. janvārī Latvijas Bērnu labklājības tīkla komanda tikās ar prezidenta padomniecēm Kristīni Līci un Santu Šmidleri, lai pārrunātu normatīvā regulējuma trūkumus obligātās ārstēšanas un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanā bērniem, kas ciešs no narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu atkarībām.

Tikšanās laikā tika secināts, ka bērnam ciešot no atkarībām, valstī netiek skaidri definēts, kad obligātā ārstēšana kļūst par piespiedu ārstēšanu. Tostarp tika apspriests, ka plānotā “Terapeitiskā māja” augsta riska pusaudžiem ir atbalstāma ideja, taču satraucošs ir fakts, ka tās plānotie pakalpojumi jauniešiem ir nepieciešami jau tagad. Turklāt nav skaidrs, kad plānotā “Terapeitiskā māja” tiks uzbūvēta.

Uzsvērām, ka svarīgi, lai Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija būtu iesaistītas jauniešiem nepieciešamā piespiedu ārstēšanas/rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā līdz “Terapeitiskās mājas” uzbūvēšanai, un diskutējām par to, kurš varētu koordinēt šāda pakalpojuma izveidi. Prezidenta padomnieces apsolīja padziļināti izpētīt esošo problemātisko situāciju un aicināja uz turpmāku sadarbību jautājuma risināšanai.

Latvijas Bērnu labklājības tīkla darbību finansē Eiropas Savienība – NextGenerationEU. Ierakstā paustie uzskati un viedokļi ir tikai Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.

Scroll to Top