Tiešsaistes koprades darbnīcā tapušas idejas ģimeņu ar bērniem atbalstam jaunajā Tukuma novadā

Piektdien, 21.maijā radošā noskaņā aizritēja pētījuma prezentācija -koprades darbnīca “Jaunais Tukuma novads – bērniem, jauniešiem, ģimenēm.” Pasākumā piedalījās dažādu jomu pārstāvji no jaunā Tukuma novada, tostarp sociālās, izglītības, attīstības plānošanas, bērnu tiesību aizsardzības, tiesībsargājošās, veselības aprūpes un citām jomām, lai, pamatojoties uz projektā veikto izpēti par bērnu un ģimeņu situāciju, kopīgi domātu, kādi praktiski uzlabojami, izmaiņas būtu veicami, lai pielāgotu esošos atbalsta pakalpojumus ģimeņu, bērnu, jauniešu vajadzībām. Darbnīcu vadītāja Miķeļa Bendika vadībā 3 darba grupās tika veidota jaunā Tukuma novada vīzija 2030. gadam un radīti konkrēti risinājumi darba grupu izvēlētajām problēmām. Kā nākamais solis plānots rudenī, jau kopīgi ar jaunās novada vadības pārstāvjiem konkretizēt radītās idejas un rast to īstenošanai nepieciešamo atbalstu un resursus.

Prezentāciju ar datiem, kas raksturo ģimeņu, bērnu un jauniešu situāciju Tukuma jaunajā novadā var atrast šeit.

Pasākuma programma 21. maija koprades darbnīcai var apskatīt šeit.

Projekts “Kopienas kā resurss ģimenēm” («Community power for Families», projekts nr. NGSLV-623) tiek īstenots Ziemeļvalstu Ministru padomes “Grantu programma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas ietvaros un sadarbībā ar partneriem “Geri Norai” no Lietuvas un “Reach for Change” no Zviedrijas. Projekta īstenošana notiks no 2020. gada maija līdz 2021. gada martam. Projekta mērķis ir uzlabot mehānismus, procesus un praksi pašvaldībās, lai efektīvi identificētu ģimeņu, bērnu un jauniešu aktuālās vajadzības pēc atbalsta pakalpojumiem un potenciālos partneru nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, kā arī iesaistīt visas ieinteresētās puses pakalpojumu vajadzību izvērtēšanā, plānošanā un sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā.

Leave a Comment

Scroll to Top