Sveicam Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā

Šodien, 1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, sveicam visus bērnus un vecākus šajā tik skaistajā dienā, kas iezīmē arī vasaras sākumu.

Starptautiskā bērnu aizsardzības dienas aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference veltīta bērnu labklājībai. Šī īpašā diena rosina paskatīties, kāds ir mūsu kā pieaugušo, vecāku, profesionāļu, pašvaldības un valsts līmeņa politiķu ieguldījums, lai bērni justos labi savā ģimenē, bērnudārzā, skolā, vietējā kopienā un valstī kopumā.
Bieži dažādās svinīgās uzrunās dzirdam, ka bērni ir mūsu nākotne, bet vai darām un ieguldām pietiekami tajā jau šodien? Mēs visi zinām, ka bērnam pats svarīgākais, vismaz dzīves sākumā, ir mīloši, gādīgi un atbalstoši vecāki, kas veicina bērna attīstību. Tomēr mēs arī zinām, ka ne visi bērni dzīvo optimālos apstākļos un Latvijā sociālu, ekonomisku vai citu iemeslu dēļ aptuveni katram piektajam bērnam jau sākotnēji ir mazāk iespēju attīstībai. Šodien, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Latvijas Bērnu labklājības tīkls aicina pašvaldības investēt bērnos un ģimenēs, jo ģimene ir bērna pirmais un svarīgākais dzīves pamata veidotājs, savukārt bērnībā iegūtās prasmes un pieredze veido mūsu personības pamatu un lielā mērā ietekmē to, cik aktīvi, prasmīgi un veiksmīgi esam jau kā pieaugušie.

Lai uzzinātu, kādēļ un kā pašvaldībai efektīvāk investēt bērnos un ģimenēs, kā veiksmīgāk iesaistīt kopienas bērnu un ģimeņu atbalstā, aicinām noskatīties 20.maija tiešsaistes semināra “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģimenēm?” video ierakstu: https://youtu.be/KjI-Vow4BH0

Leave a Comment

Scroll to Top