Starptautiska konference BĒRNU AGRĪNU ATTĪSTĪBU VEICINOŠA POLITIKA UN PRAKSE

[fusion_text][fusion_text]

Starptautiska konference

BĒRNU AGRĪNU ATTĪSTĪBU VEICINOŠA POLITIKA UN PRAKSE

2018. gada 23.novembris

Latvijas Republikas Saeima, „Baltiešu zāle”, Jēkaba iela 6/8, Rīga

Konferences mērķis ir dalīties pieredzē par to, kā nodrošināt bērniem vienlīdzīgas attīstības iespējas, kas ļautu mazināt sociālo nevienlīdzību un atstumtību. Veicinot bērnu labklājību, ir būtiska dažādu nozaru ekspertu un vadītāju efektīva sadarbība. Lai to realizētu ir nepieciešama vienota un mērķtiecīga valsts politika, kā arī tai sekojošas investīcijas un atbalsts ģimenēm ar bērniem visā Latvijā.

Esam gandarīti, ka aicinājumam piedalīties konferencē ir atsaucies starptautiski augstu vērtēts eksperts, daudzu populāru grāmatu autors un TED talk runātājs Ričards Vilkinsons (Apvienotā Karaliste). Viņš ir ilgstoši pētījis nevienlīdzības ietekmi uz sabiedrību un indivīdiem, kā arī sekām, ar kurām jārēķinās, ja nevienlīdzības novēršanai netiek pievērsta pienācīga uzmanība.

Konferencē uzstāsies vairāki ārvalstu eksperti, kas dalīsies pieredzē par to, kā valsts un pašvaldības ar pārdomātām programmām var efektīvi ieguldīt bērnu agrīnā attīstībā. Uzlabojot bērnu labklājību, ir iespējams mērķtiecīgi koriģēt dažādas negatīvas parādības sabiedrībā kopumā. Ar veiksmīgām, praksē pārbaudītām pieejām par agrīnās prevencijas pozitīvo ietekmi uz ģimenes un bērna dzīves kvalitāti dalīsies Igaunijas, Austrijas, Ungārijas un pašmāju eksperti.

Konferences aktualitāti pamato statistikas dati, kas rāda, ka Eiropas Savienībā katram ceturtajam bērnam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, draud nabadzība vai sociālā atstumtība, bet Latvijā ir aptuveni 20% nabadzīgu ģimeņu ar bērniem, kas ikdienā nevar atļauties apmaksāt kvalitatīvu pārtiku, veselības aprūpi, adekvātu dzīvojamo platību, kopīgu atpūtu, kā arī neformālo izglītību un attīstošas aktivitātes bērniem.

Konferences uzdevums ir rosināt diskusiju par to, vai mēs kā valsts varam atļauties tik ievērojamu un aizvien pieaugošu nevienlīdzību sabiedrībā un būt gatavi sekām, ko tā rada. Vai tomēr mūsu pašu interesēs ir nodrošināt līdzvērtīgas attīstības iespējas visiem bērniem, neatkarīgi no viņu vecāku sociālā un materiālā statusa. Ir būtiski panākt, lai ieguldījums ģimenēs un bērnos tiek iekļauts Latvijas valdības deklarācijā kā nākamās Saeimas darba prioritāte un tiktu izstrādāts konkrēts darbības plāns nevienlīdzības mazināšanai, kas nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas saņemt bērna attīstībai nepieciešamos pakalpojumus un atbalstu.

Konferenci organizē biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” sadarbībā ar starptautisko bērnu tiesību organizāciju Eurochild un Latvijas Republikas Saeimu.

Konferences norisi atbalsta Britu Padome Latvijā un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija.

KONFERENCES PROGRAMMA šeit.

KONFERENCES ĀRVALSTU RUNĀTĀJI šeit.

Konferences dalībnieki – valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmēji, augstskolu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, jomu eksperti. Dalība konferencē tiek organizēta tikai izmantojot e-uzaicinājumus.

Kontaktpersona: Daiga Eiduka; e-pasts: [email protected]

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ir sabiedriska organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt bērnu līdzdalību, labklājību un labsajūtu Latvijā. Tīkls apvieno nevalstiskas organizācijas un ekspertus, kas darbojas izglītības, veselības, sociālajā un bērnu interešu aizstāvības jomās.

 

[/fusion_text][fusion_text]

Konferences materiāli

“Tiesības uz attīstību un aizsardzību – bērna pamattiesības” Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs

Saikne starp nevienlīdzību un bērnu labbūtību (wellbeing) Ričards Vilkinsons (Richard Wilkinson), Notingemas Universitātes emeritētais profesors, sociālais epidemioloģists

“”Childonomics”ilgtermiņa sociālie un ekonomiskie ieguvumi no ieguldījumiem bērnos” Marija Hercoga (Maria Herczog), Ģimeņu, bērnu un jauniešu asociācijas valdes priekšsēdētāja (Ungārija) un Sociālo pakalpojumu institūta politikas analītiķe (ASV)

Ieguldījums bērnos: atstumtības un nabadzības loka pārraušana Jūlius op de Beke (Julius op de Beke), Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāta politikas vadītājs

“Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu (2011.-2017.) ex-post izvērtējuma dati” Viola Korpa, Labklājības ministrijas pārstāve

“Mazu bērnu psihosociālās labsajūtas izpētes piecās Eiropas valstīs rezultatīvie dati” Kristīne Liepiņa, Izglītības iniciatīvu centra eksperte

“Ģimeņu sociālekonomiskie apstākļi un to ietekme uz bērnu attīstības iespējām Latvijā” Elīna Ozoliņa, Latvijas Bērnu labklājības tīkls

Sistēmiskā pieeja agrīnai prevencijai Austrijā Mariona Vaigele (Marion Weigl), Austrijas Nacionālā agrīnās intervences centra vadītājas vietniece

“Agrīnās prevencijas programmas ģimenēm ar bērniem Igaunijā “Lieliskie gadi”” Lī Kasvandika (Ly Kasvandik), Igaunijas Veselības veicināšanas nacionālā institūta Ģimeņu un vecāku aprūpes nodaļas vadītāja

“Programma “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”” Laila Balode, centra “Dardedze” valdes locekle

“Atbalsts jaunajiem vecākiem pēc bērniņa piedzimšanas” Ilze Paleja, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore

Videoieraksti:

pirmā daļa latviešu un angļu valodā

otrā daļa latviešu un angļu valodā

Fotogrāfijas Izmantojot fotogrāfijas atsauce obligāta: “Foto no Latvijas bērnu labklājības tīkla arhīva. Fotogrāfs Valdis Ošiņš”

 

 

[/fusion_text]

Leave a Comment

Scroll to Top