Jaunumi

[recent_post_carousel design="design-1" show_author="false" show_date="false" show_read_more="false" show_category_name="false"]

Mums rūp

Par Latvijas Bērnu labklājības tīklu

Darbības mērķis

Latvijas Bērnu labklājības tīkla darbības mērķis ir veicināt bērnu tiesību un vajadzību nodrošināšanu un bērnu fiziskās, garīgās un materiālās labklājības celšanu Latvijā, izmantojot pilsoniskās sabiedrības tiesības iesaistīties bērnu interešu aizstāvībā, lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.

Darbības uzdevumi

apvienot un stiprināt juridisko un fizisko personu centienus aizstāvēt bērnu intereses Latvijā kopumā, jo īpaši veselības, izglītības un sociālās labklājības jomās;

veicināt sabiedrības izpratni un izglītot par bērnu labbūtību ietekmējošiem faktoriem un veicināt sabiedrības iesaisti bērnu labklājības jautājumu risināšanā;

izstrādāt priekšlikumus nepieciešamiem politikas un normatīvo aktu uzlabojumiem un programmām, kuru mērķis ir veicināt bērnu labklājību;

informēt sabiedrību par Biedrības darbības mērķi;

apkopot statistiskos datus, kā arī publicēt pētījumus, kas raksturo bērnu labklājību Latvijā;

veicināt biedru kapacitātes stiprināšanu un pieredzes apmaiņu jautājumos, kas saistīti ar bērnu labklājību kopumā un interešu pārstāvniecību;

sadarboties gan formāli, gan neformāli ar organizācijām un ekspertiem, kas strādā bērnu interešu aizstāvības jomā Latvijā un ārvalstīs;

piesaistīt ziedojumus un citus finanšu līdzekļus statūtos paredzētā mērķa īstenošanai;

papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus, no saimnieciskās darbības gūtos ienākumus izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai;

nodrošināt tiesiskos, organizatoriskos, tehniskos un citus priekšnosacījumus Biedrības uzdevumu veikšanai;

Atbalsti mūs

Kļūstot par brīvprātīgo

Ja Tev ir laiks, zināšanas un pieredze, ko vēlies veltīt kā brīvprātīgais vai uz ziedojuma līguma pamata, lai uzlabotu bērnu labklājību Latvijā! Mums ļoti noderīgas ir jebkāda veida zināšanas un pieredze, kas saistās ar bērnu tiesību jomu, kampaņu organizēšanu, sociālajiem medijiem un komunikāciju. Aicinām uz sadarbību arī studentus, kurus interesē pētniecība vai gadījumu analīze bērnu labklājības, tiesību un kopumā sociālās politikas jomā.

Finansiāli

Kļūstot par mūsu finansiālo atbalstītāju, Tu palīdzi realizēt bērnu interešu aizstāvību valsts līmenī un uzlabot likumus un politiku, kas tiešā veidā ietekmē ikvienu Latvijā dzīvojošu bērnu. Šis ir darbs, kas prasa dažādu nozaru un kompetences speciālistu sadarbību un pats galvenais – laiku un cilvēkresursus, jo ietver sevī rūpīgu, konsekventu sekošanu līdzi Saeimas un nozaru ministriju virzītajiem likumprojektiem, politikas prioritātēm un programmām kā arī nevalstisko organizāciju un sabiedrības mobilizāciju un iesaisti to komentēšanā un uzlabošanā.

Biedrība Latvijas Bērnu Labklājības tīkls
Zemitāna laukums 5, Rīga, LV 1006
Reģ. nr. 40008233317
Bankas: Swedbank
IBAN: LV65HABA0551039759923

Informatīvi

Ja vari pastāstīt par mums saviem draugiem un palīdzēt mums piesaistīt aizvien vairāk domubiedru un draugu, kuriem arī ir svarīgi, lai ikvienam Latvijā dzīvojošam bērnam, neatkarīgi no viņa sociālā statusa, nacionālās piederības un izcelsmes, būtu iespēja saņemt pilnvērtīgu izglītību, veselības aprūpi un justies kā vērtīgam šīs sabiedrības loceklim.

Iesaisties

Tīkla biedri

Apvienojam organizācijas un privātpersonas, kas strādā bērnu labklājības jomās (izglītība, veselība, ģimene, bērnu tiesības) valstiskā līmenī. Caur apvienošanos tīklā mēs skatāmies uz jautājumiem kompleksi, sadarbojoties dažādu jomu pārstāvjiem kopā.

Lai iestātos biedrībā ir jāaizpilda pieteikuma anketa:

Tīkla eksperti

Konkrētās jomās piesaistām ekspertus, pētniekus, radošus domātājus.

Komanda

Laila Balode

Valdes locekle

[email protected]

+371 26 538 252

Madara Kanasta-Ieviņa

Valdes locekle

[email protected]

+371 26 268 838

Inese Fecere-Antipina

Valdes locekle

[email protected]

+371 26 373 146

Ārija Martukāne

Valdes locekle

[email protected]

+371 26 514 351

Linda Skutāne

Valdes locekle

[email protected]

+371 29 216 511

Biedri

Partneri

Scroll to Top