Šajos Ziemassvētkos mēs vēlamies…

Svētki ir īpašs laiks, kad jāpateicas par visām labajām, gaišajām lietām un svētībām mūsu dzīvē. Mēs kā Tīkls vēlamies teikt jums paldies par kopā būšanu, par uzticēšanos!

Jūs esat radījuši mums sajūtu, ka jums rūp tieši tik pat ļoti, cik mums, esat apstiprinājuši, ka mēs esam nepieciešami. Tas dod spēku un uzliek arī atbildību.

Skatoties jaunā gada virzienā, kas ir jau pavisam tuvu, mūsu sirdī mīt ticība, cerība un gatavība “atrotīt piedurknes”, lai kopā ar ikvienu no jums ietu uz tādu Latviju, kādu vēlamies sev un mūsu bērniem.
Šajos svētkos kopā ar mūsu biedriem esam sagatavojuši sveicienu, iepazīstinot katru no jums ar kādu no mūsu vislielākajām vēlmēm.

Izglītības iniciatīvu centrs darbojas kvalitatīvas izglītības, pilsoniskas sabiedrības un integrācijas jomā nacionālā un starptautiskā līmenī. Darbības mērķis: stiprināt kvalitatīvas izglītības nozīmi taisnīgas sabiedrības veidošanā.
Mediācijas telpa ir izveidota ar mērķi veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanu un pielietošanu Latvijā, veicināt biedru profesionalitātes celšanu, sabiedrības izglītošanu, sniegt profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt integritāti sabiedrībā cilvēkiem ar dažādām sociālām problēmām, aizstāvēt viņu intereses un tiesības.
Glābiet Bērnus ir sabiedriska bērnu tiesību aizsardzības organizācija, kura darbojas Latvijā no 1990. gada.
Glābiet Bērnus darbības pamatprincips – censties nodrošināt bērnu tiesības tur, kur to valsts vai pašvaldības nav izdarījušas.
SOS Mājas jauniešiem ir labdarības organizācija, kas izveidota ar misiju rūpēties par grūtībās nonākušiem bērniem un jauniešiem, radot drošus un labvēlīgus dzīves apstākļus, nodrošinot dzīves prasmju apgūšanu, palīdzot bērniem un jauniešiem pašiem veidot savu nākotni.
Latvijas Audžuģimeņu biedrības misija ir veicināt un atbalstīt bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē.
Centrs MARTA ir vienīgā sieviešu tiesību aizstāvības organizācija Latvijā. MARTAs mērķis ir veidot uz dzimumu līdztiesību balstītu pilsonisko sabiedrību, kalpojot sievietēm un aizstāvot tiesības.
Dardedze ir nevalstiska organizācija, kas iestājas par drošu bērnību katram bērnam. Mēs ticam, ka vardarbība ir novēršama un ikviens bērns Latvijā var izaugt droši, ja vien pieaugušie un paši bērni saņem zināšanas, prasmes un nepieciešamo atbalstu.
Latvijas Bērnu fonds ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kas jau kopš 1989.gada ir draudzīga bērniem visā Latvijā.
Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijai viens no galvenajiem mērķiem un uzdevumiem ir celt ģimenes ārstu profesionālo kvalifikāciju un veicināt starptautiskajiem standartiem atbilstošas ģimenes medicīnas attīstību Latvijā.
Reach for Change ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas sniedz palīdzību sociālajiem uzņēmējiem, kuri uzlabo bērnu dzīves visā pasaulē.
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir labdarības organizācija, kas kopš 1997. gada veido un atbalsta SOS ģimenes bērniem, kas palikuši bez savu vecāku gādības, kā arī SOS ģimeņu atbalsta centros palīdz ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās.
Ronald McDonald House Charities Latvija ir labdarības organizācija un mūsu galvenais mērķis ir rūpēties par Latvijas bērnu veselību. Sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem mēs dodamies izbraukumos pa visu Latviju un nodrošinām bezmaksas medicīniskās apskates bērniem tuvāk viņu mājām.
EAPN Latvia – Latvijas pretNabadzības tīkla mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem.
Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība “Pērle” ir nevalstiska organizācija, kas apvieno 26 daudzbērnu ģimenes, kurās aug vairāk nekā 80 dažāda vecuma bērni.
Profesionālo audžuģimeņu apvienības “Terēze” mērķis ir veicināt audžuģimeņu atbalstu, savstarpējo sadarbību un interešu aizstāvību audžuģimeņu stāvokļa uzlabošanai Latvijas Republikā.

Novēlam jums priecīgus, ģimeniskus Ziemassvētkus, kas ienesīs jūsu dzīvēs tādas atmiņas, kuras ar prieku atcerēsieties vēl daudzus gadus, un panākumiem, skaistiem brīžiem bagātu Jauno gadu!

Leave a Comment

Scroll to Top