Sagatavots materiāls par bērnu tiesībām bērniem draudzīgā valodā

1. jūnijs lielā daļā pasaules tiek atzīmēts kā Starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības diena, aicinot un atgādinot ikvienam rūpēties par savu un citu bērnu drošību un labklājību.

Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā, ir sakārtoti normatīvie regulējumi un politikas virzieni, lai aizsargātu un veicinātu bērnu tiesības neatkarīgi no viņu valstspiederības vai uzturēšanās statusa. Latvijā ir spēkā Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Bērnu tiesību konvencija – kas nosaka, ka bērnu interešu princips jāievēro, izskatot jebkuru ar bērnu saistīto jautājumu.

Esam sagatavojuši pārskatāmu vizuālo materiālu par bērnu tiesībām bērniem draudzīgā valodā. Lejupielādē materiālu šeit.

Scroll to Top