Sācies projekts “Bērnu labklājība Baltijā”, gatavojamies pirmajai partneru sanāksmei

Ir uzsākts Ziemeļu Ministru Padomes fonda līdzfinansēts projekts starp Baltijas valstīm.

Projekta galvenie mērķi:

– izveidot Baltijas bērnu labklājības tīklu un nevalstisko organizāciju sadarbības platformu.

-izveidot bērnu labklājības/labsajūtas indikatorus, kurus varētu izmantot regulārai, starptautiski salīdzināmai, bērnu labsajūtas un labklājības analīzei. Īpaša uzmanība tiks veltīta bērnu iesaistei indikatoru izveidē, tiks pētīts pašu bērnu redzējums par savu labklājību/labsajūtu. Caur fokusa grupām tiks iesaistītas dažādas bērnu grupas- arī bērni ar īpašajām vajadzībām, bērni no lauku reģioniem, no ekonomiski nelabvēlīgām ģimenēm, no ārpusģimenes aprūpes.

6.-7.septembrī Viļņā notiks pirmā partneru tikšanās, kuras laikā kopīgi diskutēsim par indikatoru izveidi, pieredzi pirmo bērnu fokus grupu organizēšanā un Baltijas sadarbības platformas izveidi.

Leave a Comment

Scroll to Top