RUPORS

“UZZINI. RUNĀ. IETEKMĒ.” projekta ietvaros ir ieviests “RUPORS” ar kura palīdzību tiks operatīvi apkopoti viedokļi un priekšlikumi, prioritāri no bērniem un jauniešiem par konkrētiem jautājumiem, problēmsituācijām vai virzītajiem likumprojektiem un nodoti tālāk likumdevējam vai politisko iniciatīvu virzītājiem.

Šobrīd kā ģimeņu, tā bērnu un jauniešu viedokļa pārstāvniecības funkciju veic nevalstiskās organizācijas, taču tās parasti pārstāv atsevišķas sociālam atstumtības riskam pakļautas vai arī jau pilsoniski aktīvo iedzīvotāju grupas. Līdzīga ir situācija ar bērniem un jauniešiem, tikai viņu pilsoniskā aktivitāte, kā parāda dažādu pētījumu dati, tostarp Latvijas Bērnu labklājības tīkla veiktais starptautiskais pētījums Jauniešu labbūtība Baltijas valstīs, 2019, ir vēl zemāka kā pieaugušajiem un tikai 17 % iesaistās nevalstiskajās organizācijās. Tādēļ RUPORA mērķis ir iesaistīt dažādu sociālo grupu ģimenes, bērnus un jauniešus, tos informēt un aicināt būt pilsoniski aktīviem un radīt papildus iespēju tiem tikt sadzirdētiem no politikas veidotājiem. Tas veicinās līdzdalības kultūru gan pašu bērnu, jauniešu un vecāku, gan arī politikas veidotāju vidū, radinot visas puses pie reālas, kvalitatīvas sabiedrības iesaistes, informēšanas un uzklausīšanas, nevis tikai formālas līdzdalības prasību izpildes. RUPORA izveidē un darbības nodrošināšanā tiks iesaistīti brīvprātīgie jaunieši.

Sindijas PODKĀSTS

Sanijas PODKĀSTS

Markus PODKĀSTS

Madaras PODKĀSTS

Sanijas PODKĀSTA INTRO

Sanijas PODKĀSTA INTRO

Sindijas Kristas PODKĀSTA INTRO

Kristofera PODKĀSTA INTRO

Madaras PODKĀSTA INTRO

Marka PODKĀSTA INTRO

Scroll to Top