Pusaudžu atkarību sociālā rehabilitācija Latvijā

Latvijas Bērnu labklājības tīkls 2016.gadā veica pētījumu par pusaudžu atkarību sociālo rehabilitāciju.

Ziņojuma mērķis ir izpētīt pusaudžu un rehabilitācijas iestādes darbinieku pieredzi cīņā ar
atkarībām noslēdzošā posma – rehabilitācijas – īstenošanas procesā. Pētījums izceļ nepieciešamību
veicināt ciešāku starpinstitucionālo sadarbību un uz bērnu centrētu politiku. Uz bērnu vērstas
pieejas centrā tiek nostādītas paša bērna intereses, nevis atsevišķu jomu prioritātes, kas tādējādi
pieprasa multidisciplināru un starpsektoru sadarbību, kuras šobrīd bieži vien pietrūkst. Tādējādi kā
vēl viens aspekts, kuram pētījuma gaitā tika pievērsta uzmanība apskatāms pašu pusaudžu iesaiste
un līdzdalība rehabilitācijas procesā. Pētījums izgaismo bērnu un pusaudžu balss nepieciešamību,
un to var izmantot kā instrumentu valsts politikas ietekmēšanai ar mērķi nodrošināt uz bērnu
interesēm vērstas politikas veidošanu arī publiskajā sektorā.

Prezentācija Tiesībsarga konferencē 2016.gada 13.decembrī- Tiesibsargs_konferencei_13122016

Pētījuma ziņojums- Petijums_final apkopojums

Leave a Comment

Scroll to Top