Publicēts Eurochild ziņojums “Bērnu tiesības: politiskā griba vai nē?”

Pasaules bērnu dienā Eurochild publicējis ziņojumu “Bērnu tiesības: politiskā griba vai nē?”, kurā apkopota informācija no 38 Eurochild biedriem 26 valstīs visā Eiropā, sniedzot pārskatu par pašreizējo bērnu situāciju Eiropas valstīs. Ziņojuma mērķis ir noteikt labu un daudzsološu praksi, efektīvus risinājumus un konkrētai valstij adresētus ieteikumus ES lēmumu pieņēmējiem un valstu valdībām, ko izmantot, pilnveidojot bērnu vajadzību nodrošināšanu.

Izmantojot strukturētus valstu profilus, ziņojums koncentrējas uz to, cik lielā mērā bērnu tiesības tiek ievērotas, aizsargātas un īstenotas visā Eiropā. Ziņojumā ir izklāstīta arī bērnu, ģimeņu un kopienu nabadzības un sociālās atstumtības pieredze.

Ziņojuma izstrādē iesaistījās arī Latvijas Bērnu labklājības tīkls.

Ar ziņojumu vari iepazīties šeit

Scroll to Top