1. Jauniešu labsajūtas indikatoru sistēmas izveide un pilotēšana

[fusion_text]Lai izveidotu jauniešu labsajūtas indikatoru sistēmu, kas ļautu veikt regulāru, starptautiski salīdzināmu jauniešu dzīves kvalitātes izvērtējumu Baltijas valstīs, kā arī veikt izpēti pašvaldību līmenī, tika apkopoti un analizēti ārvalstu jauniešu labsajūtas indikatoru modeļi, kā arī tika organizētas diskusiju grupas ar jauniešiem, lai uzzinātu viņiem svarīgākās jomas un faktorus, kas visvairāk iespaido viņu labsajūtu un dzīves kvalitāti.

DISKUSIJAS AR JAUNIEŠIEM

Līdz šim tikušas noorganizētas 2 grupu diskusijas ar kopumā 20 jauniešiem – 5. aprīlī tikšanās Jēkabpils Bērnu un J auniešu centrā ar pilsētā un novadā dzīvojošajiem jauniešiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem un 6.aprīlī tikšanās Rīgā ar 16 līdz 19 gadu veciem jauniešiem.

LBLT_1

Diskusiju mērķis bija uzzināt, kā jaunieši vērtē savu dzīves kvalitāti, kā arī, kādi, pēc viņu domām, ir jaunietim būtiskākie labas dzīves kvalitātes priekšnosacījumi. Pārrunāti tika jautājumi par jauniešu ikdienas dzīvi – skolu, draugiem, ārpusskolas aktivitātēm un citiem jauniešiem būtiskiem jautājumiem. Jauniešiem tika lūgts raksturot labu un sliktu dienu, kā arī notikumus vai lietas, kas dara viņus laimīgus vai otrādi, rada diskomfortu un nelabsajūtu. Tāpat tika vaicāts jauniešiem, kādi ir galvenie ierobežojumi šobrīd viņu ikdienā un domājot nākotnes perspektīvā, kādus mērķus viņi vēlas sasniegt.

Abām jauniešu grupām bija daudz kopīga un apkopojot var secināt, ka jauniešu emocionālo labsajūtu ļoti būtiski ietekmē skola.  Praktiski visi jaunieši, kuri vēl apmeklēja vispārizglītojošās skolas, atzīmēja, ka mācību sniegumi un atzīmes rada jauniešiem būtisku stresu ikdienā. Tāpat arī jauniešu atzīmēja, ka mācības rada ļoti lielu slodzi un mājas darbu izpilde paņem lielāko daļu viņu brīvā laika un enerģijas, liedzot nodarboties ar sportu vai citām ārpusskolas aktivitātēm un hobijiem.

Neskatoties uz pastāvīgo spiedienu un negatīvajām emocijām, ko jaunieši ikdienā izjūt skolas dēļ, galveno 3 jauniešu nosaukto prioritāšu starpā nefigurēja skola vai Izglītības tēma kopumā. Pārsvarā jaunieši kā savas dzīves 3 galvenās prioritātes minēja ģimeni, attiecības un veselību.

Salīdzinot Rīgas un Jēkabpils novada un pilsētas jauniešu aktualizētās problēmas, pēdējie kā minēja piemērotu brīvā laika aktivitāšu izvēles trūkumu kā arī kā būtisku problēmu minēja alkohola un narkotiku lietošanu vai citus kaitīgus, pat destruktīvus (“graizīšanās” utml.) paradumus jauniešu vidū.

JAUNIEŠU APTAUJA

Jauniešu diskusiju un ārvalstu piemēru analīzes rezultātā izveidotie indikatori tiks testēti jauniešu aptaujā, kas norisināsies gan tiešās, gan tiešsaistes aptaujas formā no maija līdz septembrim.
Aptaujās ir plānots iesaistīt vismaz 250 jauniešus no Latvijas vecumā no 15-25 gadiem. Aptaujas mērķis ir noskaidrot jauniešu vērtējumu par apmierinātību ar savu dzīvi dažādos tās aspektos un iespējām nodrošināt savas vajadzības, t.sk. nodarboties ar dažādām aktivitātēm, kas veicina jauniešu attīstību un izaugsmes iespējas.

Saite uz tiešsaistes anketu atrodama šeit: https://webanketa.com/forms/68t38d9k74qkjdv46sk6adk5/

Aptauja tik noslēgta septembrī un pētījuma rezultāti būs pieejami 2018. gada oktobrī mājas lapā YouthPitStop.Com (tiks atklāta oktobrī)![/fusion_text]

Scroll to Top