Jauniešu dzīves kvalitāte Baltijas valstīs

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ir uzsācis īstenot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projektu “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657). Projekts tiks īstenots no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 28. februārim sadarbībā ar SIA “Excolo Latvia” no Latvijas, NVO partneriem Ziburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) no Lietuvas, Igaunijas bērnu labklājības biedrību un Igaunijas uzņēmumu “Web Multishop Company OÜ”.

Projekta ietvaros tiks:

  1. izveidota Baltijas jaunatnes pētnieku platforma, lai stiprinātu sadarbību un informācijas apmaiņu starp Baltijas valstīs strādājošiem jaunatnes pētniekiem,
  2. izveidota un pilotēta jauniešu labsajūtas indikatoru sistēma, kas ļautu veikt regulāru, starptautiski salīdzināmu bērnu labsajūtas izvērtējumu Baltijas valstīs,
  3. izstrādāta jaunatnes jomai veltīta interneta vietne, kas kalpotu kā centrālais informācijas, datu un pieredzes apmaiņas punkts darbā ar jaunatni un jaunatnes politikas veidošanā iesaistītajiem – politikas veidotājiem, jaunatnes pētniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem, u.c..

Projekta kopējais budžets ir 144 244 EUR.

Jauniešu labsajūtas indikatoru sistēma un tās rezultāti būs noderīgi kā politikas veidotājiem, tā jaunatnes darba praktiķiem, lai īstenotu uz datiem balstītu jaunatnes politiku un darbu ar jauniešiem. Savukārt projektā jaunizveidotā tīmekļa vietne būs noderīgs informācijas, datu un komunikācijas resurss visiem jaunatnes jomā iesaistītajiem Baltijas valstīs.

Projekta partneri:

LBLT_JSPA_balts

 

 

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES LATVIJĀ LĪDZ ŠIM:

  1. Jauniešu labsajūtas indikatoru sistēmas izveide un pilotēšana

  2. Jaunatnes PitStop interneta platformas izveide

 

JAUNIEŠU LABBŪTĪBA BALTIJAS VALSTĪS: PĒTĪJUMA KOPSAVILKUMS

WELL-BEING OF YOUNG PEOPLE IN BALTIC STATES: RESEARCH REPORT

 

Scroll to Top