Konference 14.03.17.

14.martā notika Latvijas bērnu labklājības tīkla organizētā konference sākumskolas izglītības profesionāļiem „Bērnu iesaiste skolā – iespējas un izaicinājumi”. Kopumā konferencē piedalījās 60 dalībnieku no Rīgas un Pierīgas skolām.

Konferences programma- konferences_programma

Konferences prezentācijas:

Programma skolām “Par mani-kopā ar mani”– padarītais, novērojumi un atziņas. Latvijas Bērnu Labklājības tīkls.  LBLT

Līdzdalība: mīti un realitāte / Vilis Brūveris. Lidzdaliba_Bruveris

Pieredze no Somijas skolām– skolēnu līdzdalība mācību un kompetenču izvērtēšanas procesā / Aizkraukles novada vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā, Neatkarīgās Izglītības biedrības biedre Gunita Elksne. Somijas_pieredze

Skolotāja loma skolēnu sadarbības veicināšanā / Iespējamās Misijas pārstāvis Kristaps Zaļais. Iespejama_misija_skolotaja_loma

Cēsu jaunā skola „Kā ikdienā realizēt bērnu līdzdalību – labās prakses, izaicinājumi, riski” / Cēsu jaunās sākumskolas direktore Dana Narvaiša. https://drive.google.com/file/d/0B9AtvgvcjoiGcDMyY05nSnRNcms/view

Neformālās izglītības metodes skolas ikdienā – vajadzību noteikšana, mērķu izstrāde, resursu apzināšana, metožu izvēle / Neformālās izglītības apmācītāja dažādās organizācijās t.sk. Lūzumpunkts, organizāciju psiholoģe Lauma Žubule. NFI_Lauma Prezentacija_14.03

Drīzumā tiks pievienoti visi metožu apraksti no darbnīcām

1.Metodes skolēnu sadarbības un līdzdalības veicināšanai sākumskolā (Māris Resnis)

2.Metodes citādā pieņemšanai un iekļaujošas klases veidošanai (Ieva Garjāne)

Metode Asās ainiņas- pāridarīšanas situācijas- asaas_aininas

3.Metodes ieklausīšanās prasmju attīstīšanai. Cieņpilna komunikācija (Maira Dzene)

 

Scroll to Top