Bērnu iesaistes programma

Par bērnu iesaistes programmu skolās: 

[images picture_size=”fixed” hover_type=”none” autoplay=”no” columns=”6″ column_spacing=”13″ scroll_items=”” show_nav=”yes” mouse_scroll=”no” border=”yes” lightbox=”yes” class=”” id=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_9777.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_9777-1024×683.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0475.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0475-1024×683.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_3497-e1512068946684.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_3497-e1512068946684-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_9756.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_9756-1024×683.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_4208.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_4208-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0599.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0599-1024×683.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_4021.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_4021-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0566.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0566-1024×683.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_3451.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_3451-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0491.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_0491-1024×683.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_3592.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_3592-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_3441.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_3441-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_8956.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_8956-1024×612.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3505.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3505-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3495.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3495-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3502.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3502-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_4051.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/03/IMG_4051-1024×768.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/06/IMG_4363.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/06/IMG_4363-1024×768.jpg” alt=””]
[/images]

MĒRĶIS: realizējot bērnu iesaistes pilot-programmu, rosināt pedagogus un bērnus KOPĪGI veidot draudzīgu, pozitīvu skolas vidi un attiecības, kas balstītas uz savstarpēju cieņu, iesaisti un sadarbību. Ar šīs programmas palīdzību vēlamies iedibināt regulāru praksi klasēs attīstīt prasmes, lai tādas vērtības kā cieņa, pieņemšana, sadarbība un atbildība tiktu soli pa solim iekļautas skolēnu attieksmēs un rīcībās.

Programmas apraksts- programma_parmani

Jaunums! ROKASGRĀMATA SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJIEM “LĪDZDALĪBAS PIEDZĪVOJUMS”- Lidzdalibas_piedzivojums

(Fails ir apjomīgs, tāpēc nepieciešams to lejuplādēt uz datora).

Piemēri no rokasgrāmatas:

-Sadarbības un saliedēšanās aktivitātes- Sadarbiba

-Konfliktu risināšanas aktivitātes- Konfliktu risināšana

Rokasgrāmata tapa kā atbalsta instruments un iedvesmas avots sākumskolas skolotājiem, iekļaujot praktiskas aktivitātes darbā ar tādām tēmām kā sadarbība, klases kolektīva saliedēšana, cieņpilnas attiecības un skolēnu aktīvu līdzdalību kā galveno fokusu un pieeju.  Rokasgrāmatā apkopotas vairāk kā 70 aktivitātes, kas izmantojamas mācību stundās, pielāgojot tās atbilstoši skolēnu vecumam un spējām. Lielāko daļu aktivitāšu esam izmēģinājuši ar Latvijas skolu 2.-3.klašu skolēniem programmas pilotfāzē.

Programmas pamatprincipi:

  • Viegli integrējama esošajā mācību programmā un atbilst starptautiskajiem un Latvijas izglītības standartiem (audzināšanas, sociālo u.c. mācību stundās);
  • Praktiska, pieredzē balstīta mācīšanās pieeja (interaktīvas metodes);
  • Visas metodes izmēģinātas praksē;
  • Balstīta vispārējo cilvēktiesību un bērnu tiesību un pienākumu pieejā.

 

                                             Programmas pamatelementi

sastaavs

Programma 2017.gadā tika pilotēta 8 klasēs:

Rīgas Juglas vidusskola (3.klase)

Rīgas Angļu ģimnāzija (3.klase)

Ziemeļvalstu ģimnāzija (3. klase)

Rīgas 94.vidusskola (3.klase)

Rīgas 25.vidusskola (3.klase)

Zaķumuižas pamatskola (3.klase)

Ogres sākumskola (2.klase)

Ogres 1.vidusskola (3.klase)

KOPĀ piedalījās 210 SKOLĒNU

Iedvesmas video par sadarbību un līdzdalību sākumskolā:

[youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=1w3Qnz6B2eE&list=PLmK9UJ4_7i-xevamMJLXnCvK-iujoPZLb&index=1″ width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”” class=””]

Atziņas pēc programmas ieviešanas (2017.gada janvāris-septembris)- http://www.bernulabklajiba.lv/atzinas-par-programmu-par-mani-kopa-ar-mani

Prezentācija par programmas laikā gūto pieredzi, iespējām un izaicinājumiem- prezentacija_30okt

Programmas vadītāja- Ivita Mauriņa ([email protected], 25463263)

Programmu finansē:
OAK-Foundation

Scroll to Top