Pirmais pētījums par bērnu labsajūtu Baltijas valstīs ir sācies!

Latvijas Bērnu labklājības tīkls “Bērnu labsajūta Baltijas valstīs” projekta  ietvaros un sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas un jaunatnes pētnieku Gintu Klāsonu, ir izstrādājis indikatorus bērnu labsajūtas izvērtēšanai un uzsācis to pilotēšanu.

Šis ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā un tajā tiks aptaujāti bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem par viņu labsajūtai svarīgākajām jomām, t.sk par to, kā viņi jūtas skolā, mājās, par attiecībām ar draugiem un vienaudžiem, par veselību un fiziskajām aktivitātēm u.tml. Papildus bērnu subjektīvajiem vērtējumiem tiks apkopoti arī attiecīgo jomu objektīvie, t.i. statistikas dati, parādot, vai un kāda kopsakarība  pastāv starp statistikas rādītājiem un to, kā jūtās paši bērni Latvijā.

Aptaujā vēlamies aicināt piedalīties bērnus, kas dzīvo dažādās Latvijas vietās (kā laukos, tā pilsētās) bērnus no dažādām sociālajām grupām, ar dažādu nacionālo piederību, dzimumiem un vecumiem. Pati aptauja tiek īstenota interneta aptaujas veidā. Aptaujas anketa pieejama šeit: https://webanketa.com/en/forms/68r3ee9n70qp6shrccsp6d31/lv/

Aptauja noslēgsies š.g. 26.martā un dati pēc to apstrādes tiks publicēti Latvijas Bērnu labklājības tīkla mājas lapā.

Kontakti jautājumiem vai papildus informācijai: Daiga Eiduka, Bērnu Labklājības Tīkla koordinatore, Tel: 29205717 vai [email protected]

Leave a Comment

Scroll to Top