Pieejams diskusijas “Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē” ieraksts

27. janvārī aizvadījām diskusiju “Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē”. Diskusijas ieraksts ir pieejams Latvijas Bērnu Labklājības tīkla Youtube kontā:

Diskusijas laikā uzklausījām vecāku pieredzes stāstus un dažādu organizāciju pieredzi un redzējumu par iespējām integrēt bērnus ar papildu vajadzībām vispārizglītojošās mācību iestādēs. Esam apkopojuši jautājumus, kas diskusijas laikā izskanēja un paradījās tiešsaistes komentāros, lai meklētu atbildes uz tiem un lūgtu atbildīgo institūciju komentārus.

Lai arī iekļaujošās izglītības uzlabošanā ir progress, tas ir ļoti lēns. Nereti vecākiem trūkst atbalsts un nepieciešamās informācijas, lai viņu bērniem tiktu nodrošināta kvalitatīva izglītība. Tā noteikti nedrīkstētu būt norma, ka izglītība, kas dokumentācijā ir sakārtota, dzīvē ir praktiski nerealizējama.

Vecāki atzīst, ka iztrūkst vienotas informācijas platformas, kur vecākiem un arī pedagogiem būtu pieejama būtiskā informācija – gan par normatīviem, gan dažādiem atbalsta pasākumiem, tai skaitā, kur un kā saņemt asistenta pakalpojumu, kur var saņemt informāciju par izglītības iestādēm, kurās tiešām tiek ralizēta iekļaujoša izglītība, kur vecāki un speciālisti var saņemt konsultācijas un apmācības utt.

Diskusiju vadīja Ivars Balodis Apeirons valdes loceklis, savukārt organizācijas un to pārstāvji dalījās ar savu pieredzi un skatījumu Liāna Velka “Velku biedrība”, Sigita Sakoviča Mārupes Pamatskola, Gunta Ķilkute SIA “CareLat”, Kristīne Apse Privātā izglītības iestāde “Mūsu Poga”, Dr. Ineta Grantiņa Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Dace Saleniece Izglītības kvalitātes valsts dienests, Laila Grāvere Tiesībsarga birojs, Aija Dundure Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde.

Vēlamies teikt paldies visiem vecākiem, kas dalījās ar saviem pieredzes stāstiem. Tieši Jūs, vecāki, arī bijāt šīs diskusijas iniciatori, pievēršot plašāku interesi par iekļaujošo izglītību, kas ir būtiski, lai notiktu pārmaiņas attieksmē un domāšanā.

Leave a Comment

Scroll to Top