Mūsu dalība padomēs un darba grupās:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konsultatīvā padome (no 2018. gada)

Mūsu dalība sadarbības tīklos:

EUROCHILD www.eurochild.org

NVO Alianse www.nvo.lv

Sadarbības partneri Latvijā:

Tiesībsargs www.tiesibsargs.lv

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija www.bti.gov.lv

Labklājības ministrija www.lm.gov.lv

Latvijas Jaunatnes padome www.ljp.lv

Scroll to Top