Iesaistīties

Apvienojam organizācijas, kas strādā bērnu labklājības jomās (izglītība, veselība, ģimene, bērnu tiesības) valstiskā līmenī. Caur apvienošanos tīklā mēs skatāmies uz jautājumiem kompleksi, sadarbojoties dažādu jomu pārstāvjiem kopā.

Mūsu biedrībā ir iespēja iesaistīties dažādos līmeņos:

BIEDRU LĪMENIS

EKSPERTU LĪMENIS

BRĪVPRĀTĪGAIS

Lai iestātos biedrībā ir jāaizpilda pieteikuma anketa:

Konkrētās jomās piesaistām arī ekspertus, pētniekus, radošus domātājus.