Ekspertu platforma

Latvijas Bērnu labklājības tīkla Ekspertu platforma apvieno profesionāļus, kas ir gatavi sadarboties, lai palīdzētu uzlabot bērnu un ģimeņu atbalsta politiku un praksi valstī.

Ja Tev ir nepieciešams sazināties ar mūsu ekspertiem kādā no minētajiem jautājumiem, raksti uz e-pastu [email protected].
Tīkla komanda attiecīgo ziņu nodos atbilstoši ekspertu kompetencei.

Guna Caune

Nodibinājums Ronald McDonald House Charities Latvija

Nodrošina bērnu pneimonologa, otolaringologa, bērnu neirologa, oftalmologa, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, logopēdijas speciālista, alergologa, bērnu endokrinologa, bērnu gastroenterologa, dermatologa un bērnu ķirurga/ortopēda konsultācijas

Veselība

Ārija Martukāne

Profesionālo audžuģimeņu apvienība”Terēze”

Audžuģimeņu un aizbildņu jautājumi

Labklājība

Inese Fecere-Antipina

Biedrība “Azote”

Adopcijas jautājumi

Labklājība

Agnese Igaune

Biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Sociālie un preventīvie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem

Labklājība

Dace Beināre

Biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Bērnu alternatīvā aprūpe ģimeniskā vidē

Veselība

Linda Skutāne

Biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Bērnu interešu aizstāvība un bērnu tiesības

Labklājība

Kaspars Prūsis

Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem

Apmācības un atbalsts adoptētājiem, audžuģimenēm un aizbildņiem

Labklājība

Vēsma Sandberga

Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem

Sociālie un preventīvie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem

Labklājība

Agnese Sladzevska

Centrs Dardedze

Vardarbības pret bērniem prevence

Vardarbība

Laila Balode

Centrs Dardedze

Īpaši specializācija seksuālās vardarbības jautājumos

Vardarbība

Irina Mazurika

Centrs MARTA

Atbalsts vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un cilvēktirdzniecībā cietušām pilngadīgām personām un bērniem

Vardarbība

Madara Kanasta-Ieviņa

Centrs MARTA

Preventīvais darbs ar jauniešiem vardarbības novēršanai un veselīgu attiecību veicināšanai

Vardarbība

Lolita Terēze Nicmane

Mediācijas telpa

Mediācija un konfliktu risināšana, t.sk. skolas vidē; apmācības mediācijā un komunikācijā

Vardarbība

 Ivars Balodis

Apeirons

Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība, pieejamas vides attīstība, sociālo pakalpojumu dažādošana, nodarbinātība, sabiedrības informēšana, brīvprātīgais darbs un izglītība

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem

Ieva Skubiņa

Dr. sc. soc.

Socioloģija – pētniecības metodoloģija, agrīnā prevence, bērnu un ģimenes politika

Izglītība

Aija Tūna

  Dr. paed.

Mūsdienīgs izglītības process: kas svarīgs bērnam, skolotājam un sabiedrībai; Programma “Latvijas skolas soma”

Izglītība

Scroll to Top