Par mums

Tīkla vīzija

Latvijas bērnu labklājības tīkla vīzija – labbūtību un līdzdalību katram bērnam Latvijā!

Ar labbūtību mēs saprotam visplašāko jēdziena skaidrojumu, skatot bērna labbūtību caur emocionālo, fizisko, sociālo, mentālā, finansiālo dimensiju. Tā ir cieši saistīta ar situāciju ģimenē, ko papildus ietekmē arī situācija vietējā kopienā un valstī kopumā.

Bērnu līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanā un pārvaldības procesos ir jābūt visaptverošai – jebkurā jomā, jēgpilnai – pēc būtības nevis formālai un pilnīgai – ar patiesu bērnu iesaisti un iekļaušanu.

Tīkla misija

Tīkla misija ir palīdzēt cilvēkiem un sistēmām kļūt draudzīgākām bērniem!

Bērni ikdienā saskaras ar dažādiem cilvēkiem – ģimenes locekļiem, kaimiņiem, skolotājiem un skolēniem, jebkuru indivīdu sabiedrībā. Mūsu misija paredz palīdzēt cilvēkiem vienmēr aizstāvēt bērnu intereses pēc būtības, lai veidotu bērnu mīlošu un cienošu sabiedrību kopumā.

Sistēmas, ar kurām bērni saskaras ir jāveido ar bērnu un viņu interesēm centrā! Tīkla misija ir palīdzēt procesus un lēmums orientēt bērnu vajadzību virzienā, ar lielāku izpratni un iesaisti.

Tīkla vērtības un darbības pamatprincipi

LBLT galvenā vērtība ir bērnu labbūtība, kuras galvenais kvalitātes standarts un rādītājs ir bērnu pieredze.

Bērniem katru dienu savās ikdienas gaitās veidojas pieredze no saskares ar cilvēkiem un sistēmām. Sabiedrības un valsts pārvaldes uzdevums ir veidot saskari ar bērniem tā, lai šī pieredze ir patīkama, vērsta uz bērna attīstību un izaugsmi, nodrošinot drošu vidi.

LBLT apņemas strādāt tā, lai iniciatīvām ir redzama un izmērāma ietekme uz bērnu labbūtības un iesaistes palielināšanu. LBLT strādās kā bērnu pārstāvis un balss, lai nodrošinātu pozitīvu bērnu pieredzi Latvijā.

Lai veidotu labu pieredzi katram bērnam Latvijā, LBLT strādās, ievērojot galvenos darbības principus un vērtības:

Cieņa un atbildība

LBLT darbība un lēmumi ir balstīti cieņā un atbildībā pret bērniem, biedriem un sadarbības partneriem. Tīkls darbā ar bērniem rūpējas par drošības izjūtas radīšanu, ieklausīšanos un empātiju, un atbildīgas sabiedrības veidošanu.

Tīkls ar biedriem un partneriem veido atklātā komunikācijā balstītu sadarbību un saliedētību, pildot dotos solījumus un rūpējoties par bērnu.

Sadarbības mentalitāte

LBLT ir svarīga apziņa, ka jebkas, ko darām, mēs darām kopā – ar bērniem, biedriem, sadarbības partneriem un citiem iesaistītajiem. Tikai kopā strādājot varam bērniem nodrošināt iesaisti, labo prakšu veidošanu un ieviešanu, kā arī strādāt elasīgi un dinamiski. LBLT ir vieta biedru kopīgai izaugsmei un attīstībai, zināšanu tālāknodošanai, un pastāvīga mācīšanās ir daļa no ikdienas, lai sasniegtu pašus labākos rezultātus.

Profesionalitāte un kompetence

Bērnu interešu aizstāvībā mums ir svarīga profesionālās ētikas ievērošana un sarežģītu jautājumu kopīga risināšana ar jomas ekspertiem. Tīkla biedriem sniedzam un no viņiem saņemam zināšanas, prasmes un pieredzi darbā ar bērnu aizsardzības tēmām. Tīkla darbības, lēmumi un komunikācija ir datos balstītas.

Mums ir svarīgi arī pastāvīgi izglītoties pašiem un palīdzēt izglītoties biedriem – apgūt jaunas zināšanas, prakses, kas palīdz savukārt uzlabot bērnu pieredzi un labbūtību. Mums ir svarīgi iet līdzi ar laiku un izmantot tehnisko progresu, vienlaicīgi nezaudējot savstarpējo saikni un personīgās attiecības.

Ilgtspēja

Tīklu raksturo uz bērnu un ģimeņu vajadzībām orientēta darbība un drosme sākt risināt nākotnes problēmas jau šodien. Kopā ar tīkla biedriem koncentrējamies uz ilgtermiņa domāšanu, lai sekmētu pozitīvas pārmaiņas nākotnē.

STATŪTI
LBLT Pakalpojumu grozs

Biedrības gada pārskati