Notikusi atvērtā valdes tikšanās

Jūnijā Latvijas Bērnu labklājības tīkls tā biedrus aicināja uz atvērto valdes tikšanās reizi, kuras laikā Latvijas Bērnu labklājības tīkla valdes locekle Inese Fecere Antipina pastāstīja par sava maģistra darba “Bērnu dzīves kvalitāte Latvijas reģionos Eiropas Savienības garantēto pamattiesību kontekstā” izstrādes pētījuma laikā gūtajām atziņām. Tostarp tika kopīgi pārrunāta Eurochild ikgadējam ziņojumam sniegtā informācija.

Tikšanās reizē tika lemts par Latvijas Bērnu labklājības tīkla biedru iesaisti Eurochild ikgadējā ziņojuma tapšanā, aicinot tīkla biedrus komentēt un papildināt Eurochild ikgadējam ziņojumam sniegtā informāciju

Šogad ziņojuma anketā iekļautās tēmas ir:

• Bērnu tiesības ANO Bērnu tiesību konvencijas kontekstā;
• Nabadzība un sociālā atstumtība Eiropas Garantijas bērniem kontekstā;
• Eiropas Garantija bērniem;
• ES paplašināšanās pakete.

Ja vēlies kļūt par Latvijas Bērnu labklājības tīkla biedru, jāaizpilda pieteikuma anketa. Tīkla valde 5 cilvēku sastāvā ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža izskata pieteikumu un sniedz informāciju par valdes lēmumu un tālāk veicamajiem soļiem. Pieteikuma anketas un plašāka informācija šeit: Kļūt par biedru

Scroll to Top