“Tu nevari piedalīties, jo esi pārāk mazs”- mīti bērnu līdzdalības noliegšanai

Ja jūs plānojat līdzdalības darbu ar bērniem, kas jaunāki par 11 gadiem, jūs varat sastapties ar citu pieaugušo atrunām un mēģinājumiem jūs aizkavēt. Jums būtu noderīgi šos iebildumus pārdomāt un sagatavot atbildes. Piedāvājam jums dažus iemeslus, ko iepriekš esam dzirdējuši, un iespējamās atbildes.

Bērni, kas jaunāki par 11 gadiem, ir pārāk nenobrieduši.

Mūsu darbs ir nodrošināt bērnu vecumam atbilstošu un piemērotu procesu.

Viņi nezina, ko vēlas.

Mēs varam viņiem parādīt idejas un piemērus, lai vieglāk uzsāktu darbošanos.

Viņi nedomā reāli.

Mēs varam izskaidrot reālos parametrus un ierobežojumus. Pat nereālas idejas var pielāgot realitātei. Ir labi, ka kāds domā ārpus rāmjiem.

Viņi to nevēlas.

Viņiem nav jāvēlas, taču viņiem ir jāpiedāvā iespēja uzzināt, kas tas patiesībā ir.

Viņiem tas neinteresē, viņiem būs garlaicīgi.

Mēs varam to padarīt par saistošu un līdz ar to arī interesantu.

Viņiem tikai vajag spēlēties un dabiski attīstīties bez jebkādas atbildības.

Mēs pārāk daudz viņu laiku neaizņemsim un respektēsim citas lietas, ko viņi savā dzīvē vēlas.

Viņi nesaprot.

Mēs varam izskaidrot, parādīt un pārliecināties, ka viņi saprot.

Viņi nespēj izteikties un viņiem nav jēdzienu izpratnes.

Mēs varam izmantot daudz dažādus veidus, kā ļaut bērniem izpausties (spēles un radošas pieejas).

Viņiem nav tik daudz uzmanības.

Mēs varam veidot sparīgas un dzīvīgas aktivitātes.

Viņi nav zinoši.

Mēs varam viņus atbalstīt un apmācīt.

Viņus var viegli ietekmēt vienaudži.

Mēs varam sniegt viņiem informāciju par viņu viedokļu svarīgumu un vairot viņu pašcieņu tā, lai viņi saprot, cik svarīgi un ietekmīgi var būt viņu viedokļi.

Viņi tikai centīsies izdabāt pieaugušajiem.

Mēs viņiem sniegsim skaidru informāciju par to, ka nav jāizdabā pieaugušajiem.

Viņi nespēj koncentrēties.

Mēs izmantosim īsas un iesaistošas metodes.

Viņu domāšana ir pārāk polarizēta (melns vai balts).

Nav nekā slikta, ja tiek dotas vienkāršas atbildes.

Līdz brīdim, kad kaut kas notiks, viņi jau būs prom.

Mēs padomāsim, kā procesā un gala rezultātā saglabāt ar viņiem saikni.

Ja mēs kādam (tostarp arī bērniem) vaicājam, kā, viņuprāt, būtu kaut kam jānotiek, ir ļoti ticams, ka paveiksim lietas pareizi iespējami vairāk cilvēkiem. Ja mēs pajautāsim viņu domas par notikušajām pārmaiņām un veidu, kā tās notika, mēs visticamāk arī nākamreiz to izdarīsim pareizi.

Līdzdalības procesā piemērotākais laiks konsultācijām ir pats sākums- plānošanas fāze. Konsultācijas spēlē svarīgu lomu arī procesa beigās- pārdomās un atgriezeniskās saiknes sniegšanā.

Ir svarīgi atcerēties, ka cilvēki mainās un arī lietas mainās. Ja kāds jums vaicātu, kāda bija jūsu mīļākā TV pārraide pirms gada, ir visai ticams, ka jūs līdz šim laikam jau būsiet mainījis savu viedokli. Tādējādi konsultācijām būtu jābūt regulārām/nepārtrauktām, dinamiskām un reaģējošām. Tām nav jānotiek “formāli”, bet, izmantojot dažādas aktivitātes un vērojot, jūs varat būt informēts par to bērnu uzskatiem, ar kuriem strādājat.

Lūk, daži ieteikumi, kā padarīt konsultāciju (bērnu viedokļu noskaidrošanu) noderīgu un vērtīgu.

1. Dodiet informāciju. Pirms konsultācijas iesakām sniegt grupai informāciju šādu iemeslu dēļ:
Ir grūti izteikt viedokli par lietām, par kurām neko nezināt. Sniedzot vienkāršu pamatinformāciju, tostarp par iemeslu, kādēļ vēlaties uzzināt viņu viedokļus, vairāk ticams, ka jūs iegūsiet noderīgas atbildes. Jums viņiem arī jāpasaka, kas notiks ar iegūto informāciju no bērniem.
Ir grūti lūgt kaut ko, par ko jūs nekad iepriekš neko neesat ne dzirdējis, ne arī to redzējis. Ja viss, ko jūs savā dzīvē esat redzējuši, ir līdzens betona rotaļlaukums, ir grūti iedomāties rotaļlaukumu ar dabas taku vai aizraujošas lietas, kur kāpelēt. Jūs viņiem par to varat stāstīt, rādīt attēlus vai apmeklēt citas vietas.
2. Atgādiniet grupai, ka vēlaties noskaidrot viņu domas.
Var gadīties, ka jūs labāk vēlaties ļoti neformālas, regulāras sarunas, nevis organizēt īpašu diskusiju. Tomēr joprojām ir svarīgi atgādināt, ka jūs vēlaties dzirdēt viņu domas par lietām un to, kas varētu būt mainījies pēc tā, ko viņi vai viņu vienaudži ierosinājuši.
3. Rūpīgi pārdomājiet savus jautājumus.
Ko tieši jūs vēlaties / jums vajag uzzināt? Nebaidieties uzdot vienu un to pašu jautājumu dažādos veidos, lai iegūtu dziļāku izpratni vai pārliecinātos, ka atbildes sakrīt.
4. Iegūstiet informāciju novērojot. Dažkārt jums nepieciešamā informācija uzrodas ļoti neformāli – vērojot, kādas rotaļlietas tiek / netiek izmantotas, kur ir biežākās uzturēšanās vietas, vērojot enerģijas līmeni un tā tālāk.
5. Informācijai, ko vēlaties uzzināt, ir jāattiecas uz bērniem (jautājumi, kas būtiski pašiem bērniem).
Jā tā neattieksies uz bērniem un viņiem svarīgajiem jautājumiem, viņiem nebūs interesanti, un iegūtā informācija visticamāk būs nederīga.
6. Izmantojiet iesildīšanos. Izmantojiet tādas aktivitātes, kuras “ieeļļo” smadzenes un iepazīstina ar tēmām, par kurām vēlaties ar viņiem runāt. Jūs arī šajā posmā varat sākt iegūt informāciju. Būtiski ir nesākt “no nulles”, ķeroties uzreiz pie “nopietnām” aktivitātēm.
7. Visiem nav obligāti jāpiedalās. Atcerieties, ka daži bērni var/drīkst nevēlēties piedalīties. Tā ir viņu izvēle, vai viņi vēlas tikt sadzirdēti. Rotaļu metožu izmantošana var iedrošināt viņus dalīties savās domās, taču dažiem ierosinājumu kastīte vai iespēja klusi pienākt pie jums var būt labāks risinājums. Jūsu pienākums ir piedāvāt šīs dažādās iespējas.
8. Izvairieties no viltus solījumiem vai pieņēmumiem. No paša sākuma paskaidrojiet, ka konsultācija nenozīmē, ka visi iegūs tieši to, ko vēlas vai nevēlas! Pirmkārt, ir noteikti parametri/ierobežojumi. Ja jums ir neliels finansējums vai ļoti maza teritorija, tad ir maz ticams, ka jūs spēsiet uzbūvēt pasaulē lielāko karuseli! Tāpat ir maz ticams, ka visi bērni jūsu grupā vēlēsies vienu un to pašu –neņemot vērā visus pārējos, kurus rezultāts var ietekmēt (piemēram, citus bērnus, vietējos iedzīvotājus). Izskaidrojiet grupai šīs lietas; tāpat izskaidrojiet, ka katra viedoklis tiks rūpīgi izvērtēts un ka viņiem, iespējams, būs jāpiedalās galavārda pateikšanā.
9. Visas idejas ir svētas. Neatmetiet idejas dēļ tā, ka sākumā tās šķiet neiespējamas vai muļķīgas. Tās pēkšņi var izrādīties iespējamas, kad uz tām paveraties ciešāk, vai vismaz tās var kalpot par labu sākuma punktu kaut kam, kas ir nobremzēts iepriekš!
10. Pārliecinieties, ka jūs saprotat. Apzinieties savu dienaskārtību un iespēju nonākt pie pārsteidzīgiem secinājumiem. Pārliecinieties, ka jūs saprotat, ko bērni ierosina, pieprasa vai sniedz atgriezeniskajā saiknē.

Informācijas avots- Velsas “Pupils voice” rokasgrāmata “Participation.Young spice”

Šī un vēl cita vērtīga informācija par bērnu iesaisti sākumskolas posmā būs iekļauta programmas “Par mani-kopā ar mani” skolotāju rokasgrāmatā. Rokasgrāmata būs pieejama mūsu mājas lapā oktobra otrajā pusē.

Leave a Comment

Scroll to Top