Mazie bērni institūcijās- aktualitātes

Tiesībsarga birojs 11.novembrī preses konferencē aktualizēja problēmu saistībā ar mazajiem bērniem (0-2 gadi) insitūcijās. “80 mazuļi vecumā no 0 līdz 2 gadiem, kas izņemti no savām bioloģiskajām ģimenēm, valsts svētkus pavadīs valsts sociālās aprūpes centros, nevis audžuģimenēs vai pie aizbildņa.” Papildus informācija-http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/pasvaldibas-zidainus-ievieto-valsts-institucija-nevis-meklet-audzugimeni-vai-aizbildni-jo-ta-ir-letak-un-vienkarsak-papildinats

Tiesībsarga birojs, izskatot bāriņtiesu lēmumus par mazuļu ievietošanu bērnunamos, secināja, ka, visticamāk, lai ietaupītu pašvaldību resursus, tiek ziedota bērna pilnvērtīga attīstība – zīdaiņus ievieto valsts sociālās aprūpes centros, nevis audžuģimenēs vai pie aizbildņa, jo par valsts sociālās aprūpes centriem maksā valsts, bet par audžuģimenēm – attiecīgā pašvaldība, savukārt aizbildnis ir jāatrod, un tas prasa darbu. Papildus informācija- http://www.ir.lv:889/2016/11/11/tiesibsargs-barintiesas-nereti-nemekle-mazulim-audzugimeni-vai-aizbildni

Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls piedalījāsSaeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē 30.novembrī par likumprojekta “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” izskatīšanu. Sēde tika sasaukta saistībā ar deputātes Ingas Bites priekšlikumu papildināt Bērnu Tiesību aizsardzības likumu ar pantu, kas paredz neievietot bērnus vecumā no 0-3 gadiem institūcijās.

Saeimas komisija šo priekšlikumu daļēji apstiprināja, bet ar atrunu, ka šāda norma var stāties spēkā tikai ar 2019. gadu. Kā pamatojums tika minēts, ka pašvaldības šobrīd vēl nav gatavas nodrošināt bērniem ģimenisku aprūpi audžuģimenēs, pie aizbildņa vai kādā cita veida ģimenei pietuvinātā vidē. Atvērts paliek vien jautājums, vai 2019. gadā pašvaldības būs tam gatavas? Sekosim līdzi!

Leave a Comment

Scroll to Top