LBLT veiksmīgi noslēdz projektu “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā”

Ir apritējuši 12 mēneši kopš Latvijas Bērnu labklājības tīkls uzsāka projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” realizāciju. Projektu finansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Projekts ilga no 2021. gada maija līdz 2022. gada aprīlim. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies, stiprinot organizācijas kapacitāti un radot pārliecību, ka LBLT jau šobrīd ir nozīmīga organizācija, ko apliecina arī biedru un sadarbības partneru sniegtās atsauksmes, kurai ir iespējama ilgtermiņa attīstība, kļūstot par vēl efektīvāku bērnu un ģimeņu interešu aizstāvi.

Projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” mērķis bija kļūt par spēcīgāko, atpazīstamāko bērnu, ģimeņu interešu aizstāvi Latvijā, izveidojot un attīstot biedru un ekspertu bāzi, ieviešot profesionālu vadības sistēmu, attīstot efektīvu komunikāciju.

Projekta gaitā tika realizētas vairākas aktivitātes. Tika apzinātas bērnu un ģimeņu atbalsta jomā aktīvi strādājošās NVO un izveidota publiski pieejama digitālā datu bāze “Bērnu un ģimeņu jomas NVO datubāze” ar NVO profiliem. Datubāzē šobrīd pieejami apmēram 400 organizāciju profili. LBLT plāno turpināt datubāzes attīstīšanu, šī datubāze ļaus ikvienam interesentam, kurš meklē bērniem un ģimenēm atbalstu sniedzošas organizācijas konkrētā reģionā vai atbalsta jomā, operatīvi atrast meklēto informāciju, atlasot datus pēc aktuālās vajadzības.

Projekta gaitā tika izveidota Ekspertu platforma, iesaistot tajā sabiedrībā atpazīstamus dažādu jomu ekspertus, kas gatavi brīvprātīgi palīdzēt uzlabot bērnu un ģimeņu atbalsta politiku un praksi valstī.  Ekspertu platforma tika izveidota, jo LBLT ir būtiska bērnu interešu aizstāvībā profesionālās ētikas ievērošana un sarežģītu jautājumu kopīga risināšana ar jomas ekspertiem.

Lai uzlabotu LBLT veiktspēju, tika izstrādāta LBLT darbības stratēģija, aktualizējot vīziju, mērķus, prioritātes un galvenos uzdevumus. LBLT stratēģija tika izstrādāta turpmākajiem trīs gadiem. Tika uzlabota arī LBLT iekšējā un ārējā komunikācija, izstrādājot LBLT komunikācijas plānu 2022. gadam.

Stratēģijas izstrādes ietvaros LBLT ir definējis savu Pakalpojumu grozu, kas ļaus efektīvāk uzrunāt Tīkla mērķauditoriju, informējot par darbību un ieinteresējot potenciālos biedrus, kas nākotnē spēcinās organizācijas kapacitāti un būs vērtīgs resurss. Lai izstrādātu Pakalpojuma grozu, LBLT stratēģijas tapšanas posmā tika rūpīgi izvērtēti visi pieejamie resursi, identificētas mērķa grupas, definējot, kādi darbības virzieni ir aktuāli katrai no mērķa grupām. LBLT organizēja tikšanās, anketēšanu saviem sadarbības partneriem, biedriem, lai izvērtētu organizācijas līdzšinējo darbu un apkopotu biedru, partneru vēlmes, bažas nākotnes perspektīvā.

Izstrādātais digitālais materiāls ietver informāciju par  LBLT darbu, vērtībām, ataino būtiskākos sasniegumus, definē darbības jomas un virzienus, uzskaita LBLT biedra ieguvumus un ļauj iepazīties ar LBLT biedru un sadarbības partneru atsauksmēm, kā arī citas vērtīgas lietas.

Realizētās aktivitātes nodrošinās mūsu organizācijas spēku ilgtermiņa produktīvam darbam, pilnvērtīgi piedaloties nacionālā un reģionālā līmeņa politikas un prakses veidošanā un efektīvai iekšējo un ārējo resursus izmantošanai, veidojot vienotu izpratni par organizācijas kopējiem mērķiem un misiju.

Ar projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” palīdzību ir izdarīts milzīgs darbs, lai LBLT turpinātu veiksmīgi uzsākto mērķi – kļūtu par spēcīgāko, atpazīstamāko bērnu, ģimeņu interešu aizstāvi Latvijā, izveidojot un attīstot biedru un ekspertu bāzi, ieviešot profesionālu vadības sistēmu, attīstot efektīvu komunikāciju.

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS

“Aktīvo iedzīvotāju fonds”  ir Eiropas Ekonomikas Zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kuru administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO Centrs.

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

AIF atbalstītie projekti veicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti, stiprina pilsoniskās sabiedrības lomu aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos. 

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: https://www.activecitizensfund.lv/lv/

Leave a Comment

Scroll to Top