LBLT pārstāvis darbosies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konsultatīvajā padomē

Ar 2018. gadu Latvijas Bērnu Labklājības tīkla (LBLT) pārstāvis Gints Klāsons darbosies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā.

Viens no galvenajiem 2018. gada padomes uzdevumiem būs darbs pie Eiropas jaunatnes hartas projekta dokumenta, lai veidotu vienotu izpratni par kvalitāti darbā ar jaunatni Eiropā. Šis dokuments paredzēts kā nozīmīgs Eiropas līmeņa instruments darba ar jaunatni jomas stiprināšanai un interešu aizstāvībai.

Savukārt LBLT darbība padomē saistīta ar vēlmi sekmēt vairāk praktisku ievirzi darbā ar jaunatni, īpaši attiecībā uz tām jauniešu grupām, kuras līdz šim nav tik aktīvas līdzdalībā, kā arī jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības un sociālās integrācijas veicināšanā darba ar jaunatni ietvaros. Tāpat LBLT interese ir saistīta ar pašvaldību līmeņa darba ar jaunatni sekmēšanu, meklējot risinājumus atbalsta pasākumu īstenošanai darbā ar jaunatni.

Leave a Comment

Scroll to Top