LBLT ir izstrādājis digitālo “pakalpojumu grozu”

Stratēģijas izstrādes ietvaros LBLT ir definējis savu “pakalpojumu grozu”, kas ļaus efektīvāk uzrunāt Tīkla mērķauditoriju, informējot par darbību un ieinteresējot potenciālos biedrus, kas nākotnē spēcinās organizācijas kapacitāti un būs vērtīgs resurss.

Lai izstrādātu “pakalpojuma grozu”, LBLT stratēģijas tapšanas posmā tika rūpīgi izvērtēti visi pieejamie resursi, identificētas mērķa grupas, definējot, kādi darbības virzieni ir aktuāli katrai no mērķa grupām. LBLT organizēja tikšanās, anketēšanu saviem sadarbības partneriem, biedriem, lai izvērtētu organizācijas līdzšinējo darbu un apkopotu biedru, partneru vēlmes, bažas nākotnes perspektīvā.

Izstrādātais digitālais materiāls ietver informāciju par  LBLT darbu, vērtībām, ataino būtiskākos sasniegumus, definē darbības jomas un virzienus, uzskaita LBLT biedra ieguvumus un ļauj iepazīties ar LBLT biedru un sadarbības partneru atsauksmēm, kā arī citas vērtīgas lietas. 

Digitālais materiāls tiks izmantots, lai uzrunātu potenciālos biedrus, sabiedrībai skaidrotu LBLT darba nozīmību un partneriem veidotu pārliecību, ka LBLT ir nozares līderis.

Digitālais materiāls ir viens no rīkiem, kas LBLT ļaus kļūt spēcīgākai, efektīvākai un profesionālākai organizācijai, kā arī kļūt atpazīstamākai ne tikai savas jomas ietvaros, bet kopumā NVO sektorā, jomas profesionāļu un ģimeņu ar bērniem vidū, kuriem aktuāli jautājumi, ar kuriem strādā LBLT (piem. bērnu un ģimeņu labklājība, sociālā, tiesiskā un ekonomiskā aizsardzība, veselības aprūpe, izglītība utml.). Šādā veidā tiks praktiski nostiprināts mūsu organizācijas kā vadošā un bērnu un ģimeņu intereses apvienojošā tīkla tēls un sasniegta atpazīstamība, kas paaugstinās mūsu mērķu sasniegšanas efektivitāti un kvalitāti.

Informatīvais materiāls ir izdots projekta “Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā” ietvaros. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.­ Par izdevuma saturu atbild Latvijas Bērnu labklājības tīkls.

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: https://www.activecitizensfund.lv/lv/

[button link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2022/04/LBLT_buklets-2.pdf” target=”blank” color=”default” size=”small” border_width=”1px” icon=”fa-file-pdf-o”]LBLT Pakalpojumu grozs[/button]

Leave a Comment

Scroll to Top