2023. gada jūnijā – jūlijā projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros norisinājās Latvijas ģimeņu aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot ģimeņu apmierinātību, nepiepildītās vajadzības un gaidas attiecībā uz Bērnu garantijas* jomām – bērnu pieskatīšana, izglītība, veselības aprūpe, mājoklis un veselīgs uzturs.

Ģimeņu aptauja parāda, kurās Bērnu garantijas jomās Latvijā ir salīdzinoši labāka situācija un kuras ir tās jomas, ar kurām ģimenes ir mazāk apmierinātas. Katrā jomā ir identificētas izplatītākās problēmas un iezīmētas riska grupas, kuras ar problēmām saskaras biežāk.

Aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā ģimenes ar bērniem ir drīzāk apmierinātas ar pamatvajadzību nodrošināšanu. Tomēr katrā jomā ir ģimeņu grupas, kuru situācija ir sliktāka, turklāt ir ģimenes, kuru vajadzības visās jomās ir mazāk apmierinātas un kurām ir nepieciešams atbalsts – ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, viena vecāka ģimenes un bieži arī ģimenes ar zemākiem ienākumiem.

Kopumā jāsecina, ka ģimenes pozitīvāk vērtē tās jomas, pār kurām tām pašām ir lielāka ietekme – tas ir, savas iespējas nodrošināt bērniem pienācīgu uzturu un mājokli. Savukārt jomas, kas atkarīgas no valsts un pašvaldības nodrošinājuma, un kurās arī ģimenes sagaida vislielāko valsts/pašvaldību atbalstu, tiek vērtētas negatīvāk. Īpaši tas attiecas uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem, bērnudārzu pieejamību bērniem līdz 5 gadu vecumam un izglītības kvalitāti skolās.

Aptaujā tika aicinātas piedalīties visas ģimenes Latvijā, kurās ir nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Aptauju organizēja un rezultātus apkopoja biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” sadarbībā ar eksperti – socioloģi Viju Kinnu.

Aptaujā tika aicinātas piedalīties visas ģimenes Latvijā, kurās ir nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Aptauju organizēja un rezultātus apkopoja biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” sadarbībā ar eksperti – socioloģi Viju Kinnu.

*Eiropas bērnu garantija ir Eiropas Savienības īstenota politiskā iniciatīva, kas vērsta uz bērnu tiesību aizsardzību un labbūtības uzlabošanu. Tā tika izveidota, lai garantētu, ka visas ES dalībvalstis nodrošina ikvienam bērnam piekļuvi pamatpakalpojumu kopumam – veselīgam uzturam, kvalitatīvai izglītībai, pienācīgam mājoklim, pieejamai veselības aprūpei.

 

Ziņojums tapis projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā”. Projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Materiālu veidoju un par tā saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”.

Scroll to Top