Latvijas Bērnu labklājības tīkls aicina pieteikties dalībai apmācībās “Bērnu līdzdalības īstenošana”

8. un 11. jūlijā Rīgā no pl. 10.00 – 17.00 norisināsies biedrības “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” īstenotas apmācības “Bērnu līdzdalības īstenošana”, kuru mērķis ir pievērsties vienai no bērnu tiesību pamatprincipiem – tiesībām uz līdzdalību un viedokļa paušanu. Interesenti aicināti aizpildīt pieteikuma anketu šeit: https://forms.gle/HHAV6g8yR5JFE4sa9

“ANO Bērnu tiesību konvencija nosaka visu bērnu tiesības tikt uzklausītiem, pienācīgi ņemot vērā bērnu viedokli atbilstoši viņu vecumam un brieduma pakāpei. Bērna līdzdalības nodrošināšana speciālistu un institūciju ikdienas darbā veicina gan kvalitatīvāku sadarbību un abpusējas cieņas veidošanos, bērniem saprotamāku vidi un procesus, gan iespēju bērniem uzņemties lielāku atbildību par savu un apkārtējo cilvēku dzīvi. Tomēr ne vienmēr ir skaidrs, kā līdzdalība izpaužas un kā tieši piemērot šo principu praksē,” uzsver Latvijas Bērnu labklājības tīkla politikas koordinatore Evisa Stankus.

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ar Labklājības ministrijas atbalstu izstrādājis apmācību programmu speciālistiem bērnu līdzdalības principa izprašanai, lai veicinātu speciālistu un lēmumu pieņēmēju profesionālās kompetences bērnu tiesību piemērošanā. Apmācībās tiks skatīti tādi jautājumi kā: ieskats bērnu līdzdalības teorijā, normatīvajā regulējumā un piemērošanā praksē, līdzdalības veidi un ētiskas ieviešanas pamatprincipi, līdzdalības iespējas atbilstoši bērnu vecumam un briedumam, izaicinājumi ieviešot bērnu līdzdalību, kā arī bērnu līdzdalības kultūras veidošana kopienā un institūcijā.

Apmācības paredzētas pedagogiem un izglītības iestāžu personālam, sociālo dienestu, bāriņtiesu, policijas, probācijas, aprūpes iestāžu, jaunatnes darbiniekiem u.c. speciālistiem, kuri ikdienā strādā vai lēmumu pieņemšanas līmenī ir saistīti ar bērnu tiesību īstenošanu.

Dalība apmācībās bez maksas. Vietu skaits dalībai ierobežots. Apmācības norisināsies 8. un 11.jūlijā, Rīgā (vieta tiks precizēta) no pl. 10.00 – 17.00. Dalība abās apmācību dienās obligāta.

Pieteikšanās dalībai līdz 25. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Latvijas Bērnu labklājības tīklu, rakstot [email protected]

Scroll to Top