Latvijā pieaug tēvu iesaiste bērnu audzināšanā

Kopš 2010. gada septembra otrā svētdiena Latvijā ir Tēva diena. Tēva diena ir svētku diena, kad mēs ne tikai sakām paldies savam tētim, bet tā ir iespēja pievērst plašāku sabiedrības uzmanību tēva lomai bērna dzīvē un veicināt aktīvāku tēva iesaisti rūpēs par bērnu.

Atbilstoši 2020. gada augustā veiktās socioloģiskās aptaujas datiem arī iedzīvotāji atzīst, ka tēvam ir neatņemama un nozīmīga loma bērna personības veidošanās procesā, jo īpaši būtisku iespaidu atstājot uz tādiem veselīgas personības veidošanās aspektiem kā drošības sajūta (85%), dažādu dzīves prasmju attīstība (81%), bērna uzvedība (80%) un pašapziņa (80%).

Latvijā, īpaši pēdējos gados, tēvu aktīva loma bērnu audzināšanā pieaug. Tēvi arvien vairāk iesaistās rūpēs par bērnu, ko apstiprina dažādi dati, tai skaitā dati par paternitātes atvaļinājumu izmantojušo tēvu skaits.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Tēvu dienā sveicu visus Latvijas tētus un novēlu būt lieliskiem šajā lomā. Un tas nenozīmē darīt kaut ko īpašu, tas vienkārši nozīmē darīt to, kas tētim jādara – būt klāt esošam.”

Arī šogad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīko kampaņu, no 5. līdz 11. septembrim aicinot īpaši tēvus konsultēties ar Uzticības tālruņa speciālistiem un saņemt atbalstu – gan par grūtībām bērnu audzināšanā, attiecību stiprināšanu, bērna vajadzību izprašanu gan arī atspoguļot iespējamos risinājumus, lai veicinātu pozitīvu un emocionāli spēcīgu saikni starp tēvu un bērnu. Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00 ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas. Čata logs meklējams mājaslapā www.uzticibastalrunis.lv vai lejupielādējot bezmaksas aplikāciju “Uzticības tālrunis”, kā arī vēršoties pēc palīdzības e-pastā – [email protected].

Daži skaitļi un fakti par tēviem:

  • 2021. gadā kopumā valstī piedzima 17 420 bērni,  kas bija viens no zemākiem rādītājiem pēdējo 100 gadu laikā. Visvairāk bērni piedzimuši tēviem vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 35-39 gadiem un 25-29 gadiem. Vidējais tēva vecums turpina pieaugt.
  • 2021. gadā paternitātes pabalstu saņēma  9 689 vīrieši, kuru vidējais vecums bija 33,6 gadi.
  • Darba likumā ir noteiktas tiesības, kas ļauj tēviem vairāk laika veltīt bērniem dažādos bērna vecuma posmos. Tēviem, kuri aprūpē mazāk par trijiem bērniem vecumā līdz 14 gadiem pienākas ne mazāk par vienu darba dienu papildatvaļinājuma. Tiem, kuri aprūpē vismaz trīs bērnus vecumā līdz 16 gadiem vai bērnu ar invaliditāti – trīs darba dienas papildatvaļinājuma.
  • Ieviešot ES Direktīvas par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem prasības, 2022. gada 1. augustā stājās spēkā Darba likuma grozījumi, kas tieši ietekmē ģimenes un vecākus. Ar šiem grozījumiem ir pagarināts paternitātes atvaļinājuma ilgums (10 kalendāra dienu vietā ir paredzētas 10 darba dienas) un atvaļinājuma izmantošanas laiks – atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu (iepriekš – divu mēnešu) laikā pēc bērna piedzimšanas. Kā liecina pētījumu dati, sabiedrības informētība par atvaļinājumu bērna tēvam ir augsta – 81%, un vīriešu vērtējums par pieredzi, izmantojot tiesības uz paternitātes atvaļinājumu bērna tēvam, pārsvarā ir pozitīvs.
  • Bērnu kopšanas atvaļinājumu Latvijā, kā secināts 2018. gada Eirobarometra aptaujā par darba un privātās dzīves līdzsvaru, biežāk izmanto sievietes – 63% gadījumu. Savukārt saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2021. gadā vidēji mēnesī vecāku pabalstu saņēma 20 275 cilvēki, tostarp 16 874 sievietes un 3 401 vīrietis.
Scroll to Top