Jāuzlabo koordinācija un sadarbība starp visām  bērnu tiesību aizsardzības iestādēm

Labklājības ministrs Uldis Augulis,  tiekoties ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadību un pārstāvjiem un pārrunājot aktuālo situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā, īpaši akcentēja visu iesaistīto institūciju atbildību un preventīvo darbu ar bērniem un to ģimenēm.

Labklājības ministrs Uldis Augulis uzsvēra, ka “ir jāuzlabo sadarbība un informācijas apmaiņa starp visām bērnu tiesību aizsardzības iestādēm, kuru pienākums ir palīdzēt bērnam, kas ir nonācis grūtībās. Šādā situācijā nonācis bērns vai jaunietis gaida tūlītēju atbalstu un drošību, un viņam ir mazsvarīgi, kura institūcija to nodrošina.”

Publiskajā telpā daudz tiek runāts par bāriņtiesu ētikas jautājumiem, bet svarīgi ir ētikas pārkāpumus nodalīt no bāriņtiesu pieņemto lēmumu tiesiskuma apšaubīšanas un neapmierinātības ar bāriņtiesas pieņemto lēmumu. Ir izstrādāti grozījumi Bāriņtiesu likumā, kas nosaka vienotu un saprotamu kārtību, kādā iesniedzamas un izskatāmas sūdzības par bāriņtiesu amatpersonu vai darbinieku ētikas pārkāpumiem. Likumprojekts jau pieņemts otrajā lasījumā. Tiek stiprināta Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas iesaiste un darbība ētikas jautājumu izvērtēšanā, analīzē un biedru izpratnes par ētikas jautājumu nozīmi celšanā.

Pirms gada Bērnu aizsardzības centrs Eiropas struktūrfonda ietvaros ir uzsācis speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. Tas paredz arī bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšanu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros. Šī projekts ļaus stiprināt bāriņtiesu darbinieku sniegumu, nodrošinot. speciālistu mācības, bāriņtiesas darbinieku novērtēšanas sistēmas izstrādi un bāriņtiesu darbību regulējošo normatīvo aktu skaidrojumu izstrādi.

Papildus tam Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija plāno izstrādāt ētikas darba grupas nolikumu, kur būs noteikta iekšējā procedūra, biedru deleģēšana kārtība, neitralitātes un neieinteresētības jautājumi iesaistoties pašvaldību ētikas komisiju darbā.

Bāriņtiesu darbinieki aktualizēja pieaugošo spriedzi saistībā uz pakalpojumu jauniešiem ar uzvedības un atkarību problēmām nepieejamību, kā arī tuvojošos cilvēkresursu krīzi bāriņtiesu darbinieku rindās. Tika pārrunāta arī Bāriņtiesu darbinieku dienas, kas no šī gada tiks atzīmēta 26.martā norise un aktivitātes, vienojoties, ka Labklājības ministrija aicinās pašvaldības aktīvi iesaistīties, skaidrojot Bāriņtiesas lomu un nozīmi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, kā arī novērtējot bāriņtiesu darbinieku ieguldījumu.

Scroll to Top