Jaunumi

Fokusgrupa ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām REZULTĀTI

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām - bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu un sniegtu priekšlikumus politikas veidotājiem situācijas uzlabošanai. Aptaujas dati parāda, ka ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām ir tā [...]

Fokusgrupa ģimenēm, kurās par bērnu rūpējas viens vecāks REZULTĀTI

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ģimenēm, kurās par bērniem rūpējas viens no vecākiem (viena vecāka ģimenēm). Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām - bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu un sniegtu priekšlikumus politikas veidotājiem situācijas uzlabošanai. Aptaujas dati parāda, ka viena vecāka ģimenes ir [...]

Aptaujas “Latvijas Ģimeņu barometrs 2023” rezultātu apkopojums

2023. gada jūnijā – jūlijā projekta "BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā" ietvaros norisinājās Latvijas ģimeņu aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot ģimeņu apmierinātību, nepiepildītās vajadzības un gaidas attiecībā uz Bērnu garantijas* jomām - bērnu pieskatīšana, izglītība, veselības aprūpe, mājoklis un veselīgs uzturs. Ģimeņu aptauja parāda, kurās Bērnu garantijas jomās Latvijā ir salīdzinoši labāka situācija un kuras ir tās jomas, ar kurām ģimenes ir mazāk apmierinātas. Katrā jomā ir identificētas izplatītākās problēmas [...]

Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija

Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija, kas būs koleģiāla institūcija, kurā ietilpst pilnvarotas amatpersonas un biedrību pārstāvji. Komisijas mērķis ir izveidot profesionālu speciālistu komisiju bērna vislabāko interešu aizsardzībai adopcijas uz ārvalstīm procesā.  Šādas komisijas izveidi paredz Ministru Kabineta noteikumi "Par Ārvalstu adopcijas komisiju", kas otrdien, 19. septembrī pieņemti valdības sēdē.  Komisijas sastāvu veido septiņi pastāvīgi komisijas locekļi. Tos pilnvaro trīs tiešās valsts pārvaldes iestādes: Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija un Valsts bērnu tiesību [...]

Aicinām komandai pievienoties POLITIKAS KOORDINATORU

  GALVENIE PIENĀKUMISekot līdzi bērnu tiesību un labbūtības jomas aktualitātēm, gatavot Tīkla interešu aizstāvības priekšlikumus, viedokļrakstus, nostājas un ziņojumus;Izstrādāt Tīkla interešu aizstāvības darba stratēģiju, koordinēt tās īstenošanu;Pārstāvēt Tīkla nostāju sanāksmēs un darba grupās, medijos un sociālajos tīklos;Organizēt un plānot dažādas ar bērnu interešu aizstāvību saistītas aktivitātes;Veidot un sekmēt ilgtermiņa sadarbības nacionālā un starptautiskā mērogā;Nodrošināt Tīkla operatīvo darbību, gatavojot dokumentāciju, līdzdarbojoties biedru un ekspertu piesaistē, organizējot un piedaloties pasākumos u.c. aktivitātēs.  [...]

Aicina pieteikties dalībai apmācībās par bērnu līdzdalības īstenošanu

LBLT ar Labklājības ministrijas atbalstu izstrādājis apmācību programmu speciālistiem bērnu līdzdalības principa izprašanai, lai veicinātu speciālistu un lēmumu pieņēmēju profesionālās kompetences bērnu tiesību piemērošanā. Apmācībās tiks skatīti tādi jautājumi kā: ieskats bērnu līdzdalības teorijā, normatīvajā regulējumā un piemērošanā praksē, līdzdalības veidi un ētiskas ieviešanas pamatprincipi, līdzdalības iespējas atbilstoši bērnu vecumam un briedumam, izaicinājumi ieviešot bērnu līdzdalību, kā arī bērnu līdzdalības kultūras veidošana kopienā un institūcijā. Apmācības paredzētas pedagogiem un izglītības [...]