Izstrādāts materiāls skolotājiem par sadarbības un līdzdalības veicināšanu klasē

“Latvijas Bērnu labklājības tīkls” ir izstrādājis atbalsta un iedvesmas instrumentu sākumskolas skolotājiem – rokasgrāmatu “Līdzdalības ceļojums”. Tajā iekļautas praktiskas aktivitātes darbā ar tādām tēmām kā sadarbība, klases kolektīva saliedēšana, cieņpilnas attiecības un skolēnu aktīva līdzdalība kā galvenais fokuss un pieeja. Rokasgrāmatā apkopotas vairāk kā 70 aktivitātes, kas izmantojamas mācību stundās, pielāgojot tās atbilstoši skolēnu vecumam un spējām. Apkopotais materiāls var tikt izmantots kā praktisks instruments šobrīd aktualizētajā tematikāKompetenču pieeja mācību saturā” sadarbības, līdzdalības un pašizziņas jomā.

Materiāls ir izstrādāts bērnu iesaistes programmas “Par mani-kopā ar mani” ietvaros, kuras mērķis ir rosināt pedagogus un bērnus kopīgi veidot draudzīgu, pozitīvu skolas vidi un attiecības, kas balstītas uz savstarpēju cieņu, pašizziņu, iesaisti, sadarbību un līdzdalību. Soli pa solim iekļaut šīs vērtības skolēnu attieksmēs un rīcībās, veidojot regulāru to praksi.

Rokasgrāmatā iekļautas gan Latvijas, gan ārvalstu (Velsas, Kanādas u.c.) labās prakses sadarbības vecināšanas jomā, kā arī bērnu tiesību materiāls. Aktivitātes ir izmēģinātas projekta pilotfāzē vairākas Latvijas skolās 2. un 3. klašu grupās un tās atbilst šādiem principiem:

  • Viegli integrējamas esošajā mācību programmā un atbilst starptautiskajiem un Latvijas izglītības standartiem (audzināšanas, sociālo u.c. mācību stundās);
  • Praktiska, pieredzē balstīta mācīšanās pieeja (interaktīvas metodes);
  • Balstītas vispārējo cilvēktiesību un bērnu tiesību un pienākumu pieejā.

Rokasgrāmatu iespējams lejuplādēt šeit: http://www.bernulabklajiba.lv/projekti/bernu-iesaistes-programma/

Iedvesmas video par programmu apskatāms šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=1w3Qnz6B2eE&t=3s&list=PLmK9UJ4_7i-xevamMJLXnCvK-iujoPZLb&index=1

Programma 2017. gadā tika pilotēta 8 klasēs: Rīgas Juglas vidusskola (3.klase), Rīgas Angļu ģimnāzija (3.klase), Ziemeļvalstu ģimnāzija (3. klase), Rīgas 94.vidusskola (3.klase), Rīgas 25.vidusskola (3.klase), Zaķumuižas pamatskola (3.klase), Ogres sākumskola (2.klase), Ogres 1.vidusskola (3.klase). Kopā programmā piedalījās 210 skolēnu.

Programmu “Par mani-kopā ar mani” īsteno Latvijas Bērnu Labklājības tīkls, to līdzfinansē “Oak Foundation”.

Rakstu sagatavoja: Iveta Pavziniuka, Latvijas Bērnu Labklājības tīkla komunikācijas vadītāja, tālr:26336227, e-pasts: [email protected]

Leave a Comment

Scroll to Top