Īstenots NVO tīklošanās pasākums

Martā projekta “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” ietvaros tika īstenots tīklošanās pasākums, kurā nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem bija iespēja diskutēt par izmaiņām bērnu tiesību uzraudzības jomā.

Pasākuma laikā Bērnu aizsardzības centra (BAC) pārstāve Liene Kauliņa-Bandere NVO iepazīstināja ar centra jauno stratēģiju. No prezentācijas secināms, ka centra darbā turpmāk liels uzsvars būs uz metodisko vadību, datu vākšanu un atbalstu bērnu aizsardzības jomā. Tostarp plānots strādāt pie atbalsta bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un viņu ģimenēm.

Pēc BAC pārstāves prezentācijas NVO organizācijas varēja uzdot savus jautājumus un izteikt viedokli par plānotajām izmaiņām.

Finansē Eiropas Savienība – NextGenerationEU. Šeit paustie uzskati un viedokļi ir tikai Latvijas Bērnu labklājības tīkls uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.

Scroll to Top