Ģimeņu sociālekonomiskie apstākļi Latvijā

[fusion_text]

Lai padziļināti izprastu Latvijas ģimeņu ar bērniem ienākumu un dzīves apstākļu situāciju, LBLT pētnieki veica CSP statistikas par ienākumiem un dzīves apstākļiem 2016. un 2017.gada datu padziļinātu analīzi.

Infografikā redzamā skarbā dzīves apstākļu situācija skar piekto daļu ģimeņu ar bērniem, un šajās ģimenēs aug 84 tūkstoši bērnu, kuru nākotnes iespējas tiek ietekmētas negatīvi. Līdzšinējā sociālā politika nav spējusi pietiekami efektīvi nodrošināt to, ka KATRS bērns un viņa nākotne ir svarīga.

LBLT_Infografika

Leave a Comment

Scroll to Top