Diskusija “Bērnu līdzdalības novērtējums Latvijā – tiesiskais regulējums un prakse bērnam būtiskajās dzīves jomās”

Labklājības ministrija sadarbībā ar Tiesībsarga biroju, biedrību “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” un Eiropas Padomi 2017.gada 12.decembrī organizē diskusiju “Bērnu  līdzdalības novērtējums Latvijā – tiesiskais regulējums un prakse bērnam būtiskajās dzīves jomās”, kas veltīts bērnu tiesību nodrošināšanai brīvi paust savu viedokli visos jautājumos, kas bērnus skar un pienākumam pievērst bērna viedoklim pienācīgu uzmanību atbilstoši bērna vecumam un briedumam.

Uzsveram, ka politikas veidotāju un jomas ekspertu iesaiste un atbalsts bērnu līdzdalības izvērtēšanas procesā ir ārkārtīgi nozīmīgs objektīvai un vispusīgai situācijas analīzei un risinājumu izstrādāšanai.

Atgādinām, ka 2017.gada 10.aprīlī Labklājības ministrija sadarbībā ar biedrību “Bērnu labklājības tīkls” un Eiropas Padomi, uzsākot situācijas izvērtējumu Latvijā atbilstoši Eiropas Padomes metodoloģijai par bērna tiesībām uz līdzdalību, organizēja semināru “Bērnu  līdzdalības tiesību formālais nodrošinājums un īstenošana praksē bērnam būtiskajās dzīves jomās”, lai iepazīstinātu ekspertus ar metodoloģiju, saskaņā ar kuru tiks veikts minētais izvērtējums.

Savukārt 2017.gada 12.decembra diskusijas mērķis ir iepazīstināt politikas veidotājus un jomas ekspertus ar jau veikto izpēti par bērnu  līdzdalību, kas tapis, izmantojot minēto Eiropas Padomes metodoloģiju (Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīku), kā arī rosināt diskusiju par iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanai attiecībā uz bērna tiesību izteikt viedokli nodrošināšanu.

Pasākuma dienas plāns- darba_kartiba

Diskusijas kopsavilkums

Īss pārskats par Bērnu līdzdalības novērtējuma rezultātiem – prezentācija

Leave a Comment

Scroll to Top