Uncategorized

Publicēts Eurochild ziņojums “Bērnu tiesības: politiskā griba vai nē?”

Pasaules bērnu dienā Eurochild publicējis ziņojumu “Bērnu tiesības: politiskā griba vai nē?”, kurā apkopota informācija no 38 Eurochild biedriem 26 valstīs visā Eiropā, sniedzot pārskatu par pašreizējo bērnu situāciju Eiropas valstīs. Ziņojuma mērķis ir noteikt labu un daudzsološu praksi, efektīvus risinājumus un konkrētai valstij adresētus ieteikumus ES lēmumu pieņēmējiem un valstu valdībām, ko izmantot, pilnveidojot …

Publicēts Eurochild ziņojums “Bērnu tiesības: politiskā griba vai nē?” Read More »

Sagatavota vēstule Latvijas Valsts prezidentam par bērnu tiesību uz veselību un dzīvību nodrošināšanu

Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs! Mēs, vēstules noslēgumā uzskaitītās organizācijas un to biedri, ikdienā strādājam ar bērniem un jauniešiem, nodrošinot aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un atbalstu jauniešiem, kuri ir nonākuši narkotisko vielu atkarībā. Šobrīd saskaramies ar situāciju, ka mūsu valstī praktiski netiek nodrošināta nepilngadīgo ārstēšana un rehabilitācija no narkotisko vielu atkarības. Uzskatām, ka tas ir …

Sagatavota vēstule Latvijas Valsts prezidentam par bērnu tiesību uz veselību un dzīvību nodrošināšanu Read More »

Labklājības ministrija uzsāk kampaņu par vardarbības pret sievietēm un ģimenē mazināšanu

Ceturtdien, 23. novembrī, Labklājības ministrija (LM) uzsāk sociālu kampaņu “Vardarbībai patīk klusums. Neklusē!”, lai mazinātu sabiedrības iecietību pret vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē, kā arī aicinātu līdzcilvēkus vardarbības gadījumā nebūt vienaldzīgiem un ziņot par to policijā. Latvija ir viena no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurā vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē ir īpaši izplatīta. Kopumā …

Labklājības ministrija uzsāk kampaņu par vardarbības pret sievietēm un ģimenē mazināšanu Read More »

Plāno ievērojamu atbalstu bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to riskiem, kā arī viņu ģimenēm

Integrēta dažādu jomu atbalsta trūkums pēdējos gados ir bijis viens no iemesliem nepietiekamiem un fragmentētiem pakalpojumiem jauniešiem ar uzvedības un atkarību problēmām un to riskiem un viņu ģimenēm. Tāpēc otrdien, 21. novembrī, valdības sēdē atbalstīts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto …

Plāno ievērojamu atbalstu bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to riskiem, kā arī viņu ģimenēm Read More »

Fokusgrupa Ukraiņu bērnu ģimenēm, kas šobrīd dzīvo Latvijā

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ukraiņu bērnu ģimenēm, kas šobrīd dzīvo Latvijā. Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām – bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu un sniegtu priekšlikumus politikas …

Fokusgrupa Ukraiņu bērnu ģimenēm, kas šobrīd dzīvo Latvijā Read More »

Fokusgrupa ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām – bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu un sniegtu priekšlikumus politikas veidotājiem …

Fokusgrupa ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām Read More »

Fokusgrupa ģimenēm, kurās par bērnu rūpējas viens vecāks

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ģimenēm, kurās par bērniem rūpējas viens no vecākiem (viena vecāka ģimenēm). Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām – bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu …

Fokusgrupa ģimenēm, kurās par bērnu rūpējas viens vecāks Read More »

Scroll to Top