Bērnu tiesības

Valsts līdzfinansēs aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar invaliditāti

Ministru kabinets otrdien, 24. aprīlī, atbalstīja grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz valsts līdzfinansējumu 30% apmērā aprūpei mājās bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. 2024. gada budžetā šim nolūkam nepieciešami 5,5 miljoni eiro. Labklājības ministrijā (LM) portālu “Delfi” informēja, ka papildu finansējums palīdzēs novērst bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās …

Valsts līdzfinansēs aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Read More »

Fokusgrupa ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām – bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu un sniegtu priekšlikumus politikas veidotājiem …

Fokusgrupa ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām Read More »

Fokusgrupa ģimenēm, kurās par bērnu rūpējas viens vecāks

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ģimenēm, kurās par bērniem rūpējas viens no vecākiem (viena vecāka ģimenēm). Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām – bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu …

Fokusgrupa ģimenēm, kurās par bērnu rūpējas viens vecāks Read More »

Aptaujas “Latvijas Ģimeņu barometrs 2023” rezultātu apkopojums

Rezultātu apkopojums Aptaujā tika aicinātas piedalīties visas ģimenes Latvijā, kurās ir nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem. Aptauju organizēja un rezultātus apkopoja biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” sadarbībā ar eksperti – socioloģi Viju Kinnu. *Eiropas bērnu garantija ir Eiropas Savienības īstenota politiskā iniciatīva, kas vērsta uz bērnu tiesību aizsardzību un labbūtības uzlabošanu. Tā tika izveidota, …

Aptaujas “Latvijas Ģimeņu barometrs 2023” rezultātu apkopojums Read More »

Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija

Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija, kas būs koleģiāla institūcija, kurā ietilpst pilnvarotas amatpersonas un biedrību pārstāvji. Komisijas mērķis ir izveidot profesionālu speciālistu komisiju bērna vislabāko interešu aizsardzībai adopcijas uz ārvalstīm procesā.  Šādas komisijas izveidi paredz Ministru Kabineta noteikumi “Par Ārvalstu adopcijas komisiju”, kas otrdien, 19. septembrī pieņemti valdības sēdē.  Komisijas sastāvu veido septiņi pastāvīgi komisijas locekļi. …

Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija Read More »

Aicina pieteikties dalībai apmācībās par bērnu līdzdalības īstenošanu

LBLT ar Labklājības ministrijas atbalstu izstrādājis apmācību programmu speciālistiem bērnu līdzdalības principa izprašanai, lai veicinātu speciālistu un lēmumu pieņēmēju profesionālās kompetences bērnu tiesību piemērošanā. Apmācībās tiks skatīti tādi jautājumi kā: ieskats bērnu līdzdalības teorijā, normatīvajā regulējumā un piemērošanā praksē, līdzdalības veidi un ētiskas ieviešanas pamatprincipi, līdzdalības iespējas atbilstoši bērnu vecumam un briedumam, izaicinājumi ieviešot bērnu …

Aicina pieteikties dalībai apmācībās par bērnu līdzdalības īstenošanu Read More »

Apstiprināts projekta pieteikums “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”

Apstiprināts biedrības “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” projekta pieteikums “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”, kas ar ES Atveseļošanas fonda sniegtot atbalstu ļaus pilnvērtīgi un kvalitatīvi īstenot bērnu labbūtības interešu aizstāvību vairāku gadu garumā. Projekta mērķis ir veidot uz bērnu labbūtību orientētu politiku Latvijā, uzlabojot lēmumu pieņemšanas procesu bērnu labbūtības un sociālās drošības veicināšanai. Lai to īstenotu, …

Apstiprināts projekta pieteikums “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” Read More »

Scroll to Top