Bērnu labklājība Baltijas valstīs

 

Projekta vispārējie mērķi:

– izveidot Baltijas bērnu labklājības tīklu un nevalstisko organizāciju sadarbības platformu.

-izveidot bērnu labklājības/labsajūtas indikatorus, kurus varētu izmantot regulārai, starptautiski salīdzināmai, bērnu labsajūtas un labklājības analīzei. Īpaša uzmanība tiks veltīta bērnu iesaistei indikatoru izveidē, tiks pētīts pašu bērnu redzējums par savu labklājību/labsajūtu. Caur fokusa grupām tiks iesaistītas dažādas bērnu grupas- arī bērni ar īpašajām vajadzībām, bērni no lauku reģioniem, no ekonomiski nelabvēlīgām ģimenēm, no ārpusģimenes aprūpes.

Bērnu labklājības indikatoru pētījums būs noderīgs gan politikas veidotājiem, gan sociālo pakalpojumu sniedzējiem, skolām un pētniekiem- lai attīstītu efektīvus pakalpojumus bērnu attīstībai un situācijas uzlabošanai. Šādi tiks uzsākta diskusija sabiedrībā par bēru labklājību kā būtisku priekšnoteikumu ilgtspējīgai valsts attīstībai.

Projektā plānotie rezultāti:

1.Baltijas NVO sadarbības platformas izveide, fokusējoties uz kopīgu sadarbību bērnu labklājības/labsajūtas jomā, iekļaujot NVO no visām trijām Baltijas valstīm;

2.Labās prakses un pieredzes pārnese no Zviedrijas (bērnu labklājības mērījumu jomā);

3.Bērnu labklājības indikatoru izveide;

4.Bērnu iesaistes un līdzdalības nodrošināšana indikatoru izveidē (9 bērnu fokus grupas);

5.Sabiedrības uzmanības pievēršana bērnu labklājības tēmai.

Projekta īstenošanas laiks 01.08.2016-30.05.2017.

Projekta budžets- 16 384 EUR  ( no kuriem 9 384 EUR līdzfinansē Ziemeļu Ministru Padomes fonds).

1452075335_3895

Kontaktpersona- Daiga Eiduka, [email protected], 29205717

Leave a Comment

Scroll to Top