Tīkla kapacitātes stiprināšana. Bērnu iesaiste un cieņpilnas attiecības

Projekta mērķi:

 1. Bērnu Labklājības tīkla kapacitātes stiprināšana un aktīva iesaiste bērnu interešu aizstāvībā un tiesību nodrošināšanā (t.sk. balstoties uz ANO rekomendācijām);
 2. Bērnu iesaistes un draudzīgas, cieņpilnas savstarpējās komunikācijas popularizēšana skolu vidē- īstenojot programmas “Par mani-kopā ar mani” pilotēšanu astoņās sākumskolas klasēs.

Projekta aktivitātes:

 • Dalība nozaru ministriju darba grupās, kas skar bērnu labklājību;
 • Apmācības Bērnu Labklājības tīkla biedriem un partneriem par bērnu iesaisti un līdzdalību (ar ārvalstu ekspertu dalību);
 • Latvijas Bērnu Labklājības tīkla līdzekļu piesaistes stratēģijas izstrāde;
 • Statistisko datu un pētījumu apkopošana par bērnu labsajūtu / labklājību Latvijā, labās prakses un piemēru publiskošana no citām valstīm;
 • Programmas “Par mani-kopā ar mani” pilotēšana astoņās sākumskolas klasēs.

Par bērnu iesaistes programmu skolās: 

MĒRĶIS: realizējot bērnu iesaistes pilot-programmu, rosināt pedagogus un bērnus KOPĪGI veidot draudzīgu, pozitīvu skolas vidi un attiecības, kas balstītas uz savstarpēju cieņu, iesaisti un sadarbību. Ar šīs programmas palīdzību vēlamies iedibināt regulāru praksi klasēs attīstīt prasmes, lai tādas vērtības kā cieņa, pieņemšana, sadarbība un atbildība tiktu soli pa solim iekļautas skolēnu attieksmēs un rīcībās.

Programmas pamatprincipi:

 • Viegli integrējama esošajā mācību programmā un atbilst starptautiskajiem un Latvijas izglītības standartiem (audzināšanas, sociālo u.c. mācību stundās);
 • Praktiska, pieredzē balstīta mācīšanās pieeja (interaktīvas metodes);
 • Visas metodes izmēģinātas praksē;
 • Balstīta vispārējo cilvēktiesību un bērnu tiesību un pienākumu pieejā.

Programmas pamatelementi

sastaavs

 

Programmas trīs pamata kompetences

kompetences

 

Programmas apraksts- programma_parmani

Projekta īstenošanas laiks 01.10.2016-30.09.2017.

Projekta budžets – 48 660 EUR (no kuriem 47 000 EUR finansē OAK fonds).

Projekta vadītāja- Daiga Eiduka

Leave a Comment

Scroll to Top