Ceturtdien, 8.jūnijā notika ārkārtas Bērnu lietu padome, kurā kā goda viesis piedalījās Nadžata Māla M’džida (Dr. Najat Maalla M´jid), ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāve vardarbības pret bērniem jautājumos.


“Šobrīd sistemātiski pilnveidojam vairākas ar bērnu aizsardzību un labklājību saistītas jomas. Viens no soļiem, ko esam uzsākuši ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārveide par spēcīgu atbalsta resursu bērniem, vecākiem, pašvaldībām, t.sk. bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem. Esam arī vienojušies par koordinētu procesu starp veselības, izglītības un labklājības nozarēm. Ir būtiski, ka jau agrīni tiktu atpazītas problēmas un ģimenei ātri varētu sniegt piemērotu atbalstu. Neieguldot darbu un finanses bērnos, varam nonākt situācijā, ka viņiem nav pieejamas vienlīdzīgas iespējas iegūt nedz izglītību un sociālos pakalpojumus, nedz augt un attīstīties atbilstoši viņu spējām un vēlmēm, tādejādi ne tikai pārkāpjot bērnu tiesības, bet ietekmējot viņu labbūtību,” Evika Siliņa, labklājības ministre.


Nadžata Māla M’džida, norādīja, ka bērnu aizsardzība un labklājība prasa tūlītējus ieguldījumus, un veidot pāreju no uzraugošas, kontrolējošas un sodošas sistēmas un kvalitatīviem un pieejamiem pakalpojumiem.

7.jūnijā noslēdzās arī iedzīvotāju aptauja par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nosaukuma maiņu, kurā iesaistījās vairāk nekā 170 cilvēki. Starp piedāvātajiem variantiem ir minētas šādas iespējamās versijas – “Valsts bērnu, jauniešu un ģimeņu atbalsta dienests”, “Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs”, “Latvijas atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem un jauniešiem”, “Valsts atbalsta centrs bērniem un ģimenēm – “KOPĀ”, “Ģimeņu atbalsta centrs”. Taču diskusija par nosaukumu vēl turpināsies.

Scroll to Top