BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā

No 2022. gada 1. oktobra Latvijas Bērnu labklājības tīkls uzsāk realizēt projektu “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā”. Projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” mērķis ir uzlabot ģimeņu ar bērniem situāciju Latvijā, nodrošinot interešu aizstāvību sociālās aizsardzības, veselības aprūpes un izglītības jomās.

Projekta ietvaros plānots pilnveidot, stiprināt un izmantot interešu aizstāvības konceptu “BAROMETRS”, kura konceptuālo ideju Tīkls aizsācis “NVO fonda” projekta ietvaros 2022.gada sākumā.

Projekta aktivitātes nodrošinās “Barometra” darbību trīs nozīmīgākos interešu aizstāvības sadaļās:
1) Normatīvo aktu projektu un politikas iniciatīvu monitorings, sniedzot priekšlikumus to pilnveidei.
2) Situācijas izpēte un aptaujas, kurā izzināt ģimeņu ar bērniem vajadzības.
3) Sabiedrības, lēmumu pieņēmēju, politikas veidotāju un NVO informēšana, sadarbībā balstītu risinājumu meklēšanai

Projektā tiešā veidā tiks iesaistītas 500 ģimenes ar bērniem visā Latvijā, kā arī 20 NVO, kuru mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem. Tāpat projekts sniegs būtisku ietekmi uz lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem, sniedzot komentārus un priekšlikumus par 6 normatīvo aktu projektiem un politikas iniciatīvām, kuriem ir ietekme uz ģimenēm ar bērniem.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta efektīva un profesionāla ģimeņu ar bērniem interešu aizstāvība Latvijā, veidojot ģimenēm draudzīgāku vidi un risinot aktuālās vajadzības.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”

LBLT (1920 × 1080 px) (3)
Scroll to Top