Baltijas bērnu labklājības organizācijas tikās Tallinā, lai parakstītu vienošanos par sadarbību

2016.gada 10.un 11.novembrī Tallinā notika partneru tikšanās projekta “Bērnu labklājība Baltijas valstīs” ietvaros. Igaunijas Parlamentā tika parakstīts Saprašanās memorands par kopējas Baltijas sadarbības platformas izveidi nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas bērnu labklājības jomā.

Platforma izveidota, lai stiprinātu sadarbību (informācijas un pieredzes apmaiņu) ar galveno mērķi- uzlabot bērnu labklājību, labsajūtu un bērnu tiesību aizsardzību Baltijas valstīs.

Platformas dibinātāji ir Latvijas Bērnu labklājības tīkls, Lietuvas neformālā koalīcija par bērnu tiesībām (fonda “Lighthouse foundation” Lietuvas pārstāvniecība kā koordinators) un Igaunijas bērnu aizstāvības kamera (Child advocacy chamber). Platfroma ir atvērta citiem ieinteresētiem dalībniekiem.

Kā trīs tuvākā laika prioritārās sadarbības jomas tika izvirzītas:

– bērnu iesaiste,

-deinstitucionalizācija,

– publisko pakalpojumu kvalitāte un pieejamība (sociālais atbalsts, veselība, izglītība) bērniem un ģimenēm ar bērniem

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tikāmies ar Sociālās apdrošināšanas valdes pārstāvjiem (Social insurance board, valsts institūcija, kas darbojas Sociālo lietu ministrijas jomā). Tikām iepazīstināti ar jaunu pilotprojektu – indikatoru sistēmu, ar kuras palīdzību tiek mērīta bērnu un ģimeņu labklājība un tai pieejamā atbalsta sistēma pašvaldībās. Indikatori attiecas gan uz pakalpojumu un speciālistu pieejamību, un preventīvo darbu dažādās jomās, gan drošu vidi un bērniem draudzīgu infrastruktūru. Indikatoru sistēma tika pilotēta 8 pašvaldības, bet ar laiku tiek plānots ieviest šādu sistēmu visās Igaunijas pašvaldībās.

Šī paša projekta ietvaros tika izveidotas arī reģionālās bērnu un ģimeņu atbalsta vienības. Šis projekts ir finansēts no EEZ/Norvēģu grantiem, pie tā strādāja trīs ministrijas- Tieslietu, Sociālo lietu un Izglītības ministrija. Līdzīgu projektu šobrīd uzsāk arī Lietuvā. Esam iecerējuši iepazīstināt arī Latvijas atbildīgās institūcijas ar projektu un ceram, ka labā prakse tiks pārņemta arī Latvijā.

Tikāmies arī ar Tieslietu kanclera Bērnu un jauniešu tiesību departamenta pārstāvjiem (Office of the Cancellor of Justice, pilda bērnu tiesībsarga lomu) un informējām par Bērnu Labsajūtas indikatoru izstrādi. Igaunijas Bērnu Tiesībsarga pārstāvji bija ļoti ieinteresēti iepazīties ar šiem indikatoriem, tos komentēt no savas puses un redzēja arī iespējas pēc indikatoru pilotēšanas integrēt tos Igaunijā jau izveidotajā bērnu labklājības indikatoru sistēmā

Igaunijā kopš 2016.gada janvāra spēkā ir stājies jauns Bērnu tiesību aizsardzības likums, kas definē galvenos bērnu tiesību aizsardzības principus un jomas, tai skaitā prevenciju, sadarbību un citas bērnu tiesību efektīvas aizsardzības principus. Likuma angļu valodas versija pieejama šeit: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/506052015001/consolide

Kopumā patīkami pārsteidza Igaunijas valsts iestāžu racionālais domāšanas virziens – radot jebkuru jaunu instrumentu vai sistēmu, tiek vispirms domāts par to, kā to integrēt jau esošajā sistēmā.

img_3045 img_8369 img_8366 img_3055  img_3053img_7662

 

Projektu līdzfinansē Ziemeļu ministru padome :               1452075335_3895

 

Rakstu sagatavoja- Ivita Mauriņa, [email protected]

Leave a Comment

Scroll to Top