About Ivita Mauriņa

This author has not yet filled in any details.
So far Ivita Mauriņa has created 82 blog entries.

Fokusgrupa ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām REZULTĀTI

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām - bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu un sniegtu priekšlikumus politikas veidotājiem [...]

Fokusgrupa ģimenēm, kurās par bērnu rūpējas viens vecāks REZULTĀTI

2023. gada septembrī projekta “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” ietvaros Latvijas Bērnu labklājības tīkls organizēja fokusgrupu ģimenēm, kurās par bērniem rūpējas viens no vecākiem (viena vecāka ģimenēm). Fokusgrupas mērķis bija izzināt ģimeņu viedoki par situāciju un problēmām, kas saistītas ar Bērnu garantijā uzsvērtajām pamattiesībām - bērnu izglītību, veselības aprūpi, veselīgu uzturu un mājokli, lai izstrādātu [...]

Aptaujas “Latvijas Ģimeņu barometrs 2023” rezultātu apkopojums

2023. gada jūnijā – jūlijā projekta "BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā" ietvaros norisinājās Latvijas ģimeņu aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot ģimeņu apmierinātību, nepiepildītās vajadzības un gaidas attiecībā uz Bērnu garantijas* jomām - bērnu pieskatīšana, izglītība, veselības aprūpe, mājoklis un veselīgs uzturs. Ģimeņu aptauja parāda, kurās Bērnu garantijas jomās Latvijā ir salīdzinoši labāka situācija un kuras [...]

Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija

Tiks izveidota Ārvalstu adopcijas komisija, kas būs koleģiāla institūcija, kurā ietilpst pilnvarotas amatpersonas un biedrību pārstāvji. Komisijas mērķis ir izveidot profesionālu speciālistu komisiju bērna vislabāko interešu aizsardzībai adopcijas uz ārvalstīm procesā.  Šādas komisijas izveidi paredz Ministru Kabineta noteikumi "Par Ārvalstu adopcijas komisiju", kas otrdien, 19. septembrī pieņemti valdības sēdē.  Komisijas sastāvu veido septiņi pastāvīgi komisijas locekļi. [...]

Aicinām komandai pievienoties POLITIKAS KOORDINATORU

  GALVENIE PIENĀKUMISekot līdzi bērnu tiesību un labbūtības jomas aktualitātēm, gatavot Tīkla interešu aizstāvības priekšlikumus, viedokļrakstus, nostājas un ziņojumus;Izstrādāt Tīkla interešu aizstāvības darba stratēģiju, koordinēt tās īstenošanu;Pārstāvēt Tīkla nostāju sanāksmēs un darba grupās, medijos un sociālajos tīklos;Organizēt un plānot dažādas ar bērnu interešu aizstāvību saistītas aktivitātes;Veidot un sekmēt ilgtermiņa sadarbības nacionālā un starptautiskā mērogā;Nodrošināt Tīkla [...]

Aicina pieteikties dalībai apmācībās par bērnu līdzdalības īstenošanu

LBLT ar Labklājības ministrijas atbalstu izstrādājis apmācību programmu speciālistiem bērnu līdzdalības principa izprašanai, lai veicinātu speciālistu un lēmumu pieņēmēju profesionālās kompetences bērnu tiesību piemērošanā. Apmācībās tiks skatīti tādi jautājumi kā: ieskats bērnu līdzdalības teorijā, normatīvajā regulējumā un piemērošanā praksē, līdzdalības veidi un ētiskas ieviešanas pamatprincipi, līdzdalības iespējas atbilstoši bērnu vecumam un briedumam, izaicinājumi ieviešot bērnu [...]

Apstiprināts projekta pieteikums “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”

Apstiprināts biedrības "Latvijas Bērnu labklājības tīkls" projekta pieteikums “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”, kas ar ES Atveseļošanas fonda sniegtot atbalstu ļaus pilnvērtīgi un kvalitatīvi īstenot bērnu labbūtības interešu aizstāvību vairāku gadu garumā. Projekta mērķis ir veidot uz bērnu labbūtību orientētu politiku Latvijā, uzlabojot lēmumu pieņemšanas procesu bērnu labbūtības un sociālās drošības veicināšanai. Lai to īstenotu, [...]

No 1. jūlija tiks palielināts atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

No 1. jūlija tiks palielināts atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. Turpmāk pabalstu apmēri būs piesaistīti minimālo ienākumu mediānai un tiks pārskatīti katru gadu. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī [...]

Aicinām piedalīties aptauja “Latvijas ģimeņu barometrs 2023”

Piedalies aptaujā “Latvijas ģimeņu barometrs 2023”: https://link.soliddata.lv/aptauja/2025757891/ Aptaujas mērķis ir noskaidrot ģimeņu apmierinātību, nepiepildītās vajadzības un gaidas attiecībā uz tādiem svarīgiem pakalpojumiem kā bērnu pieskatīšana, izglītība, veselības aprūpe, mājoklis un veselīgs uzturs. Aptaujā aicinātas piedalīties visas ģimenes Latvijā, kurās ir nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem. Aicinām Jūs: Dalīties ar savu viedokli, aizpildot aptauju; Pārsūtīt [...]

Bērnu aizsardzība un labklājība prasa tūlītējus ieguldījumus

Ceturtdien, 8.jūnijā notika ārkārtas Bērnu lietu padome, kurā kā goda viesis piedalījās Nadžata Māla M’džida (Dr. Najat Maalla M´jid), ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāve vardarbības pret bērniem jautājumos. “Šobrīd sistemātiski pilnveidojam vairākas ar bērnu aizsardzību un labklājību saistītas jomas. Viens no soļiem, ko esam uzsākuši ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārveide par spēcīgu atbalsta [...]