Atziņas par programmu “Par mani-kopā ar mani”

2017.gada 16.maijā programmas “Par mani-kopā ar mani” ietvaros notika Vēstnieku tikšanās, kad kopā sanāca klases audzinātāja un divi skolēni no katras programmas dalībklases.
Programmas mērķis ir rosināt pedagogus un bērnus KOPĪGI veidot draudzīgu, pozitīvu skolas vidi un attiecības, kas balstītas uz savstarpēju cieņu, iesaisti un sadarbību. Ar šīs programmas palīdzību vēlamies iedibināt regulāru praksi klasēs attīstīt prasmes, lai tādas vērtības kā cieņa, pieņemšana, sadarbība un atbildība tiktu soli pa solim iekļautas skolēnu attieksmēs un rīcībās.
Pilotfāze skolās notika no februāra līdz maijam. Tikšanās laikā vēstnieki dalījās pieredzē, ieguvumos un notikušajās pārmaiņās.

Skolēnu atbildes:

Atklājām, ka
 • katram ir savas labās un sliktās īpašības
 • klases biedru jūtas ir visādas
 • mana klase var būt draudzīgāka
 • vajag vairāk ekskursiju un izbraucienu ar klasi
 • skolotāja ir profesionāla skolotāja
 • ar citiem nav slikti sadarboties
 • ja mēs gribam, tad mēs varam visu izdarīt
 • Ieva un Ivita ļoti labi vada spēles
 • sadarboties ir tik interesanti
 • jābūt draudzīgiem
 • ir daudz jaunu spēļu
Uzzinājām, ka
 • mums vienīgajiem to māca un esam paklausīgi
 • mūsu klase var būt klusa
 • ka ir tāds 116 numurs
 • skolotāja māk spēlēt spēles
 • klasē ir īpašs zēns
 • kā var nomierināt klases biedrus
 • klase var būt draudzīga
 • mēs varam būt draudzīgāki, izpalīdzīgāki
 • ir karodziņš kurš nostrādā!
Sajutām, ka
 • sajutu, ka man ļoti patīk nodarbības
 • klase paliek draudzīgāka
 • sajutu draudzību
 • visi ir klasē klusāki un draudzīgāki
Iemācījāmies
 • būt draudzīgāki
 • paklausīties tos, kuri ir kautrīgi
 • labāk klausīties uzdevumos
 • jaunas spēles
 • iesaistīt tos, kuri neiesaistās
 • sadarboties komandā
 • vairāk sadarboties
 • būt klusākiem
 • ieklausīties citos

 

Skolotāju atziņas par to, kas palīdz un kas traucē īstenot šādu iesaistošu pieeju mācību stundās:

KLASES LĪMENIS
Palīdz:

 • Atsaucīgi bērni
 • Sadarbojas grupās, nestrīdas
 • Skolēnu interese
 • Dažādas aktivitātes
 • Metodes var izmantot arī citās stundās
 • Uzlabojas sadarbība
 • Pozitīvas pārmaiņas

Traucē:

 • Maza klases telpa
 • Skolas zvans (stundas garums/īsums)
 • Skolēnu skaits- liels
 • Nepietiekams atbalsts , ja ir bērni ar īpašām vajadzībām
 • Laiks (tā trūkums)

SKOLAS LĪMENIS
Palīdz:

 • Skolas vadības atbalsts (arī atbalsts ar transportu, stundu aizvietošanu, stundu saraksts)
 • Kolēģi saprot un izpalīdz
 • Kolēģi izsaka vēlēšanos iepazīties ar to, ko darām šajā projektā (vēlas semināru)
 • Jauniešu aģenti aktīvi līdzdarbojas, ir ieinteresēti turpināt sadarbību
 • Skola cenšas nodrošināt ar resursiem (kancelejas preces, interaktīvās tehnoloģijas)

Traucē:

 • Stundu saraksts
 • Telpu trūkums
 • Maz laika
 • Nepietiekams stundu skaits (tieši šim projektam. Vienai metodei- vismaz 2 mācību stundas ir vajadzīgas. Izbraukuma reizēm- izkrita daudz stundas)
VALSTS LĪMENIS (IZGLĪTĪBAS POLITIKA)
Palīdz:
 • Brīva vasara
 • Apmaksāti kursi
 • Ka maksā algu
Traucē:
 • Prasības
 • Skolēnu skaits klasē
 • Laika limits
 • Nepietiekošs apmaksāts darba laiks
 • Materiālā bāze
 • Standarts
 • Skolēniem ļoti dažāds sagatavotības līmenis
 • Mūžīgās reformas

“Man visu laiku likās, ka ir jāiet ar karogu pa priekšu, tagad esmu sapratusi, ka bērni iet pa priekšu ar karogu un es eju blakus. Guvu jaunas idejas darbam. Attieksmes- ir svarīgs bērnu viedoklis un līdzdalība; līdz šim neviens nebija pastāstījis, ka var arī savādāk. Prasmes- paklusēt, nesteidzināt, ļaut bērniem izdomāt pašiem “

“Ieguvusi jaunas prasmes izmantot metodes, iemācījos, ka var strādāt nesakot priekšā! Tas prasa ilgāku laiku.”

” Biju aizvēries pumpurs. Man vienmēr patīk kaut ko jaunu izmēģināt. Tagad esmu kādu ziedlapiņu atvērusi. Man patika teiciens- jākāpj ārā no savas komforta zonas, lietas var darīt savādāk, interesantāk. Kādreiz vakaros gatavojot stundas domāju, darīšu kā vienmēr un tad- nē, izdomāšu kaut ko interesantāku. Šī bija uzdrīkstēšanās piedalīties. Un pārmaiņas notiek ļoti lēnām. “

Programmas komandas novērojumi:

MĀCĪŠANĀS PIEEJA UN METODES

 • Mācīšanās caur spēlēm ir kas jauns (vides maiņa- nesēž solos, kā ierasts- nav vērtējumi-atzīmes)- šīs pārmaiņas brīžiem rada nenopietnības atmosfēru, uzmanības izkliedēšanos;
 • Bērniem ir formālās izglītības mācīšanās paradumi – frontālā pieeja, individuāls darbs, skolotājs kā procesa virzītājs un kontrolētājs. Līdz ar to, nav pieredzes lēmumu pieņemšanā, pašiniciatīvā un pašvērtēšanā. Līdz ar to – veicot uzdevumus, kas balstīti uz šo prasmju attīstīšanu, sākumā iespējams noliegums vai vienaldzība.

SKOLĒNU PRASMES

 • Jātrennē sadarbības un draudzēšanās prasmes, lēmumu pieņemšanas, pašiniciatīvas un pašizteikšanās prasmes;
 • Baidās kļūdīties jeb vēlas izdarīt “pareizi”- nevis tā, kā pats jūt un domā;
 • Jātrennē ieklausīšanās prasmes- noklausīties, ko saka citi. Noklausīties uzdevumu;
 • Jāmācās darboties komandās- gan mazākās, gan visai klasei kopā;
 • Bērnu neizprot atšķirības starp tiesībām un pienākumiem;
 • Ļoti daudz vēlas runāt un dalīties savās domās- tas ir ļoti labi! Bērniem ir idejas un ierosinājumi, kā var rīkoties labāk;

SKOLOTĀJU PRASMES

 • Atškīrīga izpratne par to, kas ir bērnu iesaiste un līdzdalība;
 • Skolotāju izglītībā vairāk jāfokusējas uz praktisko pieredzi, nevis teorētisku informāciju. Mācīšanās darot, pašiem izjūtot uz savas ādas iesaistošu metožu pozitīvo efektu;
 • Trūkst informācijas, jaunu metožu latviešu valodā;
 • Skolotājiem pašiem nepieciešama sadarbošanās un līdzdalības pieredze skolā, citādi to nevar pilnvērtīgi nodot skolēniem.

IZGLĪTĪBAS POLITIKA

 • Ikdienas mācību procesā padziļinātai sociālo prasmju attīstīšanai praktiski nav laika (jo tas būtu jādara plānveidīgi, sistemātiski un atvēlot laiku sarunām)- to nevar iemācīties no grāmatas! Bet tikai darot;
 • Trūkst laika padziļinātam mācību procesam (gatavošanās, atgriezeniskā saikne no skolēniem, pārpildīts mācību saturs);
 • Spiediens uz skolotājiem- skatās bērnu atzīmes, reitingus, utt. Mācību viela «jādzen» uz priekšu;
 • 40 minūšu mācību stundā praktiski nav iespējams realizēt nevienu iesaistošu aktivitāti ar pārrunu sadaļu beigās. Var paspēt veikt uzdevumu, bet bez refleksijas un pašvērtējuma nenotiek pilnvērtīga mācīšanās. Klasēs ar lielu bērnu skaitu visi procesi prasa vēl lielāku laiku;
 • Klases telpas lielums (mazas klašu telpas)- īpaši lielajās skolās, ierobežo aktivitātes, grupu darbus.

Kad mēs kaut ko nezinām, pajautāt bērniem!

Video no Vēstnieku tikšanās:

[youtube id=”https://www.youtube.com/watch?v=nSA7Jy76qEg&t=12s” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”” class=””]

 

Fotogrāfijas no pasākuma:

[images picture_size=”fixed” hover_type=”none” autoplay=”yes” columns=”4″ column_spacing=”13″ scroll_items=”” show_nav=”yes” mouse_scroll=”no” border=”yes” lightbox=”yes” class=”” id=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3481.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3481-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3483-e1501141500526.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3483-e1501141500526-225×300.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3486.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3486-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3490-e1501141559754.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3490-e1501141559754-225×300.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3494-e1501141597647.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3494-e1501141597647-225×300.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3495.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3495-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3496.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3496-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3497.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3497-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3498.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3498-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3500.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3500-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3502.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3502-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3505.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3505-300×225.jpg” alt=””]
[image link=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_4530-e1501141822477.jpg” linktarget=”_self” image=”http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2017/07/IMG_4530-e1501141822477-225×300.jpg” alt=””]
[/images]

 

Programmu finansē :

OAK-Foundation

Leave a Comment

Scroll to Top