Kā mūs var atbalstīt?

Ar personisko iesaisti:

Ja Tev ir laiks, zināšanas un pieredze, ko vēlies veltīt kā brīvprātīgais vai uz ziedojuma līguma pamata, lai uzlabotu bērnu labklājību Latvijā! Mums ļoti noderīgas ir jebkāda veida zināšanas un pieredze, kas saistās ar bērnu tiesību jomu, kampaņu organizēšanu, sociālajiem medijiem un komunikāciju. Aicinām uz sadarbību arī studentus, kurus interesē pētniecība vai gadījumu analīze bērnu labklājības, tiesību un kopumā sociālās politikas jomā.

Ar finansiālu atbalstu:

Kļūstot par mūsu finansiālo atbalstītāju, Tu palīdzi realizēt bērnu interešu aizstāvību valsts līmenī un uzlabot likumus un politiku, kas tiešā veidā ietekmē ikvienu Latvijā dzīvojošu bērnu. Šis ir darbs, kas prasa dažādu nozaru un kompetences speciālistu sadarbību un pats galvenais – laiku un cilvēkresursus, jo ietver sevī rūpīgu, konsekventu sekošanu līdzi Saeimas un nozaru ministriju virzītajiem likumprojektiem, politikas prioritātēm un programmām kā arī nevalstisko organizāciju un sabiedrības mobilizāciju un iesaisti to komentēšanā un uzlabošanā.

Ar informatīvu atbalstu:

Ja vari pastāstīt par mums saviem draugiem un palīdzēt mums piesaistīt aizvien vairāk domubiedru un draugu, kuriem arī ir svarīgi, lai ikvienam Latvijā dzīvojošam bērnam, neatkarīgi no viņa sociālā statusa, nacionālās piederības un izcelsmes, būtu iespēja saņemt pilnvērtīgu izglītību, veselības aprūpi un justies kā vērtīgam šīs sabiedrības loceklim.

Rekvizīti:

Biedrība Latvijas Bērnu Labklājības tīkls
Zemitāna laukums 5, Rīga, LV 1006
Reģ. nr. 40008233317
Bankas: Swedbank
IBAN: LV65HABA0551039759923